Beslutningsstøtte for helse og helsetjenester ved hjelp av kunstig intelligens

29. nov. 2016

Beslutningsstøtte for helse og helsetjenester ved hjelp av kunstig intelligens

Denne utlysningen er rettet mot prosjekter som vil fornye det svenske helsevesenet ved å utvikle beslutningsstøtte ved hjelp av kunstig intelligens.

Teksten er hentet fra Vinnova.se

Med dagens digitala teknik finns möjligheter att utveckla beslutsstöd som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna ackumulera under ett helt yrkesliv. Vill ni vara med och förnya det svenska vårdsystemet med hjälp av artificiell intelligens, AI?

Det är upp till de sökande att välja vilken typ av data och vilken metod inom AI man kommer att använda i projektet, men lösningen ska vara nyskapande.

Vi riktar oss till konstellationer av minst två aktörer inom olika kompetensområden. Beslutsstödet ska generera nytta för patienter och brukare. Det är därför viktigt att dessa grupper på något sätt är representerade i projektet.

Utlysningen kommer att vara öppen så länge det finns medel kvar att söka, dock senast till den 25 oktober 2017. Bedömningar av ansökningar kommer att göras vid flera tillfällen under 2016-2017.


Les mer her.
Arkiv