Suksess for Nordic Edge Expo

11. okt. 2016

Suksess for Nordic Edge Expo

I fjor på den første Nordic Edge Expo konferansen var det 500 deltakere, i år besøkte over 2100 deltakere fra hele verden konferansen. Det jobbes hardt med smartteknologi i Stavangerregionen nå, og Nordic Edge Expo har blitt en viktig møteplass.

Det var fem smartbyer som deltok på konferansen. Stavanger var en av dem og den eneste smartbyen som har et tydelig fokus på helse.

– Det er vært en utrolig vekst siden i fjor. Vi er så fornøyd med utviklingen, sier Arild Kristensen leder for Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

19 av NSCC sine medlemmer deltok med stand på messen. NSCC og Oslo Medtech hadde i år en felles stand for å profilere tyngden av bedrifter innen helse og velferdsteknologi.

-Våre medlemmer samarbeider om å tilby de mest smarte og innovative helse og omsorgsløsningene for mennesker over hele verden, fortsetter Arild.

- Jeg har hatt så mange møter at jeg nesten ikke har fått vært på standen. Det har vært veldig mange bedrifter, kommuner og andre stakeholdere som har vært her. Vi har hatt en god dialog med alle relevante aktører. Jeg er så imponert over det dere har fått til i Stavanger, og deres evne til å snu dere fort rundt, sier en fornøyd Kathrine Myhre, daglig leder for Oslo Medtech 

Samarbeidspartnere

NSCC samarbeider nå med Oslo Medtech på flere fronter. Sammen jakter de på gode ideer til nye produkter og løsninger innen helse og velferdsteknologi. Flere nye bedrifter innen helse og velferdsteknologi har sett dagens lys det siste året.

— Vårt mål med samarbeidsavtalen er at samarbeidet skal skape synergier for utvikling av norsk næringsliv, og øke verdiskapingen og konkurranseevnen gjennom utvikling av medlemsbedriftene, sier Myhre.

I forkant

Stavanger har kommet mye lengre enn de fleste andre byer i verden når det gjelder smartteknologi. Helse og velferdsteknologi er et enormt globalt voksende marked som også er et lønnsomt område. Nordic Edge har fått med seg flere samarbeidspartnere, der Microsoft er en av de største.

-Norge, og spesielt Stavanger, har muligheten til å bli ledende på utviklingen av helseteknologi og smartbyløsninger, sa Jose Antonio Ondiviela Garcia, direktør for markedsutvikling i Vest-Europa for Microsoft, til Aftenbladet. – Det er et massivt marked. Her er det snakk om milliarder av euro bare i Europa, sa han.

Parallellsesjoner

NSCC og Oslo Medtech hadde ansvaret for parallellsesjonen innen Helse. Det var fire personer som holdt innlegg.

Jon Helge Andersen, leder for det nasjonale programmet for personlig helse og velferd, direktorat for eHelse & Velferd, tok for seg helse og omsorg i et nasjonalt perspektiv. Han snakket om hvordan man kan dele informasjon til ulike helseenheter fra for eksempel en eldre dame med klokke, som måler ulike ting i kroppen hennes. På den måten blir behandlingen bedre og mer tilpasset den enkelte.

Peter Julius fra Danmark, partner i Public Intelligence, snakket om hvordan de utviklet og bygget et unikt testområde for helseinnovasjon. De samarbeidet med 98 byer om å lage et økosystem for innovasjon. Han var opptatt av at folk må få beholde sin verdighet så lenge som mulig. De har laget et sted for å utvikle teknologi. I deres lab bor det mennesker med blant annet demens. De skal lære hva de trenger ved å være sammen med dem og deres pårørende, slik at de kan se hvor skoen trykker med tanke på hjelpebehov. De har laget et innovasjonsnettverk for modne idèer.

Vilde Lepsøy, leder for AbleOn Medical fortalte om deres innovasjonsreise mot lansering av et nytt helseprodukt, uten å si helt hvordan produktet kom til å se ut. Hun snakket om hvor viktig det er å få ned kostnadene knyttet til helse. De har studerte eldre på sykehjem og hvor vanskelig det er å få til å dusje eldre.

Jan Holm, kommersiell direktør for Sensio/Safemate, snakket om mer tid til omsorg.

Nordic Edge Expo

Nordic Edge Expo er en ny årlig nordisk og internasjonal konferanse, utstilling og møteplass i Stavanger for skapere av smarte byer og smarte hjem.

Bak initiativet Nordic Edge Expo står Lyse, Greater Stavanger, ONS, Stavanger Forum, Universitetet i Stavanger, Smedvig, Stavangerregionens Europakontor, Validè, Region Stavanger, Norwegian Smart Care Cluster, Iris og Næringsforeningen.
Rogaland Fylkeskommune er en viktig bidragsyter til NSCCs deltakelse i utviklingen av konferansen. 

www.nordicedge.org

Tekst og bilde fra minredaksjon.no

Arkiv