#Friskeideer2016 – vinn 100 000!

06. okt. 2016

#Friskeideer2016 – vinn 100 000!

Forebygging og hjelp ved søvnproblemer er en nøkkelfaktor for ungdoms velvære, trivsel og livskvalitet. Arbeider du med en digital løsning, eller har du en idé som kan tilpasses slik at den også hjelper unge mennesker med søvnvansker?

 Den 28. og 29. oktober arrangeres et 24 timers utviklingsmaraton på Teknologihuset i Oslo. Få eksperthjelp og validering av din idé i samarbeid med Mental Helse, Raskere psykisk helsehjelp, Ung Arena og Extrastiftelsen. Bli koblet til en viktig testarena og få en frivillig helseorganisasjon som samarbeidspartner!

- Finn ut hvordan din idé løser et folkehelseproblem og få hjelp av designere og coacher til å synliggjøre dette!

- Presenter foran en prominent jury med representanter fra Innovasjon Norge, 

- Finalistene pitcher fra scenen på Spektrum underEHiN - Norges største helseteknologikonferanse i november 2016

Vinneren får 100.000 uavkortet til å videreutvikle konseptet i samarbeid med frivilligorganisasjonene over.

Hvem er dette for?

Friske ideer er for oppstartsteam og oppstartsbedrifter som har utviklet en digital løsning eller teknologi som kan på en eller annen måte kan bidra til å forebygge, forhindre, eller lindre i situasjoner der ungdom strever med søvnproblemer. Det kan være løsninger som gir mer kunnskap, digitale verktøy, praktiske virkemidler, det kan være utvidede tjenester som hjelper på flere måter, gjennom fysiske kontaktpunkter, kurs, samarbeid med helsevesenet eller andre, eneste kravet er at prosjektet er i oppstartsfasen og at det finnes et digitalt element i løsningen. Hvorvidt dere har jobbet med å løse søvnproblemer fram til nå, eller aldri utforsket dette brukerbehovet er ikke viktig, så lenge dere kan sannsynliggjøre at deres løsning også kan være en løsning på unges søvnproblemer.

Hvorfor bli med på dette?

- Brukervalidering er nødvendig for alle faser et oppstartsteam skal gjennom med sin løsning, #Friskeidéer kobler dere til relevante ressurser for testing av løsningen.

- Oppdag et brukerbehov dere kanskje ikke har tenkt på. Søvnproblemer er et stort folkehelseproblem og er assosiert med andre samfunnsutfordringer som psykiske helseproblemer, frafall i skole etc, løsninger på disse utfordringene er viktig for samfunnet vårt.

- Extrastiftelsen deler årlig ut omkring 238 millioner, til 600 helseprosjekter og 107 frivillige organisasjoner over hele landet. Medlemsorganisasjonene representerer et bredt spekter av brukere, pasienter og de viktige, store folkehelsetemaene i Norge.

 #Friskeidéer er en møteplass og arena for å bringe oppstartsbedrifter inn i et tettere samarbeid med frivilligsektor og synliggjøre hvilke muligheter for prosjektstøtte Extrastiftelsen har, samt  hvilke nye, bedre løsninger som kan skapes når oppstartsmiljøer og frivillig sektor jobber sammen.

Hva skal til for å bli med?

Send en kort mail til marte@ingoodcompany.no innen 7.10. og meld din interesse, derfra følges du opp mot selve arrangementet den 28. og 29. oktober. Hvis interessen er stor skjer det en utvelgelse før arrangementet.

Dere må kunne komme til Oslo og stille med minimum 2 personer i teamet fra fredag kl 17.00 - ca 22.00 den 28.10 og hele lørdag til ca kl 20.00 den 29.10

Dere må kunne dele og presentere løsningen deres i et åpent fora, være åpne for å få design og business coaching og pitche foran juryen.

Dere bør ha anledning til å pitche på scenen på EHiN konferansen for å delta i konkurransen om 100.000

Mer info på https://extrastiftelsen.no/fri...

Arkiv