Tilpasser digitale trygghetsalarmer til kommunal sektor

Tilpasser digitale trygghetsalarmer til kommunal sektor

NSCC gir resultater: Nye Safemate Pro gjør det mulig for kommunene å styre og tilpasse et stort antall trygghetsalarmer.

Dette blir viktig når analoge trygghetsalarmer skal avvikles i Norge.

Helsedirektoratets råd til kommunene om å gå over til digitale trygghetsalarmer innen 2018 gir muligheter til leverandører av plattformer og brukergrensesnitt for slikt utstyr. Safemate Pro er en plattform som gjør det vesentlig enklere for kommunene å digitalisere tilbudet om trygghetsalarmer. I dag er de aller fleste av landets 75.000 trygghetsalarmer tilkoblet et analogt telenett, og de digitale løsningene som finnes, er i stor grad tilpasset private brukere med én eller noen få enheter. Safemate Pro er derimot tilpasset et stort antall enheter og kommunens behov for å styre og tilpasse en større samling alarmer.

– Utgangspunktet for Safemate Pro vil være et dashboard som gir administrasjonen overordnet informasjon om tilstanden på alle trygghetsalarmene i kommunen. Søke- og filtreringsfunksjoner skal gjøre det enklere å finne frem til det man til enhver tid er ute etter, forteller prosjektleder Marius Bjønness.

Støttet brukertest

VRI Rogaland har gitt støtte til å teste Safemate Pro i Usability Lab ved Universitetet i Agder, hvor 12 deltakere fra fem kommuner ble bedt om å svare på oppgaver og vurdere løsningen.

– Forskerne ved UiA studerte hvordan brukerne løste sine oppgaver ved hjelp av verktøyet. Når IT-verdenene møter helse- og omsorgssektoren, har man forskjellige utgangspunkt. Det er nok slik at brukerne i helse- og omsorgssektoren ofte har lav IKT-kompetanse. Dette stiller krav til brukerflaten, at den er pedagogisk, brukervennlig og forståelig ut fra deres begrepsapparat.

Resultatene er integrert i den videre utviklingen, hvor tre kommuner er med på en beta-testing av løsningen.

Avlastning

For kommunene handler en god brukerflate for digitale trygghetsalarmer blant annet om å avlaste helse- og omsorgstjenestene med ressurser fra pårørende. Da trenger man verktøy for å involvere dem, og den nye brukerflaten tillater kommunen å sende ulike typer varsel til ulike mottakere.

– Kjernen er at man kan velge hvem som får beskjed når alarmen utløses, hvor for eksempel batterivarsel utløser en telefonoppringning til pårørende, mens geofence går til helsepersonell, forklarer Bjønness. Geofence er et virtuelt sikkerhetsgjerde som gjør det mulig for omsorgspersonell eller andre å få melding når en trygghetsalarm som følger brukeren, passerer et forhåndsdefinert område. Dermed kan for eksempel demente brukere hindres i å komme for langt bort fra omsorgsbolig eller institusjon.

Paradigmeskifte

Når Telenor etter hvert vil slå av de analoge kobberlinjene, må telekommunikasjon foregå gjennom fiber eller andre kanaler for digital informasjon.

– Anbefalingen om at alle kommuner skal erstatte sine analoge alarmparker med digitale alarmer, gir markedsmuligheter for oss som leverandører, sier Bjønness. Løsningene må imidlertid tilfredsstille kommunenes krav til personlig tilpasning.

– Kommunene trenger et webbasert konfigureringsverktøy, og vårt mål er at Safemate Pro skal bli markedsledende på dette, sier Bjønness. Han betegner overgangen fra analogt til digitalt utstyr som et paradigmeskifte.

– Når vi etter planen skal lansere brukerflaten for landets kommuner tidlig i 2016, vil teknologien være på plass. Det neste steget for kommunene blir å innovere og utvikle sitt tjenestespekter med ny teknologi. Foreløpig støtter vi bare mobile trygghetsalarmer, men på sikt ønsker vi å integrere og inkorporere stasjonære trygghetsalarmer i tillegg, sier Bjønness.

Arkiv