Les rapporten: Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus

17. sep. 2015

Les rapporten: Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus

I anledningen at det planlegges et nytt sykehus for Stavanger-regionen arrangerte Innovasjon Norge fire samlinger der aktører fra næringslivet og helsesektoren så på mulighetene for å få til en næringsutvikling.

Tre mulighetsområder for næringsutvikling utkrystalliserte seg og ble utforsket mer i dybden:

  1. Velferdsteknologi
  2. Simulering, modellering og robotisering
  3. Mat og ernæring

Det er i dag flere næringsaktører og forskningsmiljøer i regionen innen disse tre områdene. Det finnes også kompetanse på andre områder i regionen, som kan bidra til næringsutvikling.

Når det bygges et nytt sykehus, må man også bruke anledningen til skape en infrastruktur og en kompetanseplattform som muliggjør for næringsutvikling og innovasjon. Fysisk bygging må skje parallelt med kompetansebygging.

Det ligger store, uforløste potensialer for næringsutvikling ved utformingen av et nytt sykehus.

På hver samling ble det produsert en stor mengde materiale som senere ble bearbeidet og strukturert, og la grunnlaget for denne rapporten.

Arkiv