NSCC – innspill til næringsministeren

05. aug. 2015

NSCC – innspill til næringsministeren

NSCC og andre næringslivsaktører var i juni i møte med næringsminister Monica Mæland, og helse og omsorgsminister Bent Høie, angående konkurransekraft og omstilling i Rogaland.


Regjeringen ønsker nå å prioritere tiltak som letter omstillingen i økonomien og som kan bedre konkurransekraften til næringslivet. Næringsministeren ønsket i møtet å diskutere muligheter, utfordringer og framtidsutsikter med deltakerne. Det er mye god kompetanse i Rogaland som kan brukes til å utvikle eksisterende og nye næringer.

Alle aktørene ble oppfordret til å komme med innspill til hva som kan bidra til at norsk konkurransekraft forbedres, hvordan vi kan lette omstillingen i økonomien og forslag til hvordan næringslivet best kan bidra i utviklingen mot et lavutslippssamfunn.

Bruk oss som talerør

«Er du med i klyngen har du en mulighet til å være med å påvirke», sier styreleder Eirik Gundegjerde. «Vi blir invitert til å delta på de riktige møteplassene, og medlemmer kan bruke oss som talerør overfor myndigheter og andre interessenter», sier han.

I NSCC sin presentasjon til ministrene la vi vekt på å få fram at klyngeutvikling, innovasjon og pilotprosjekter er viktig, men at det krever en bedre samordning av virkemiddelapparatet, slik at klyngene strategisk blir styrket og kan øke fart og markedsgrunnlag.

Marked må skapes

Det er viktig for industrien at det skapes et marked for velferdsteknologi utover pilotprosjekter. Helsedirektoratet/KS må gi føringer som sikrer at kommunene øker etterspørselen etter de mulighetene som ligger i å kunne få mennesker til å bo tryggere, lengre og sikrere hjemme.

Flere av selskapene i Smart Care Cluster er mindre bedrifter som trenger hjelp til å vokse. For å lykkes trenger de kapital til å utvikle ny teknologi og til markedsekspansjon. NSCC ønsker at det offentlige er med å bidrar med risikokapital sammen med private, f.eks. gjennom såkorn som dedikeres segmentet innenfor helse og velferd, og som da er med å skyte fart i potensielle nye forretningsområder som er relevante for det globale markedet.


Arkiv