OptiLife – skissen er godkjent

OptiLife – skissen er godkjent

Regionen, med UIS i spissen, har fått godkjent skissen for prosjektet OptiLife fra IKT Fyrtårn, som er en del av programmet IKTPLUSS – IKT og digital innovasjon som har et årsbudsjett på 165 millioner kroner. Neste steg er søknad om et forprosjekt.


IKT-FYRTÅRN har som mål å styrke forskningsinnsatsen på områder der utnyttelse av IKT og IKT-forskning har et særlig stort verdiskapingspotensial. Programmet skal bidra til løsninger på viktige samfunnsutfordringer som helse og omsorg, samfunnssikkerhet, offentlige tjenester og energi og miljø.

Prosjektet Optilife ønsker å bygge videre på Sør-Rogalands verdensledende fiber og smarthusinfrastruktur. Smarte generiske gateways installeres nå i 160 000 boliger i regionen. Det vil muliggjøre velferdsteknologi i alle hjem.

Ansvar for egen helse
Helse, trygghet og livskvalitet utgjør prioriterte oppgaver både nasjonalt og globalt. Ved at interessenter i hele den berørte kjeden samarbeider om å utvikle fremtidsrettede tjenester, skapes gode og overførbare tjenester og produkter.

Prosjektet OptiLife har som overordnet mål at innbyggerne i størst mulig grad skal ta ansvar for egen helse. Det er ønskelig at digitale løsninger skal bidra til at flere kan bo hjemme lengre. Verdikjeden i prosjektet begynner før den tradisjonelle pasientreisen og er definert som den usynlige innbyggeren. Hovedfokus vil her være forebygging av helseproblemer, slik at behovet for hjelp fra det offentlige utsettes i tid.

En av utfordringene ligger i bruk av digitale verktøy mellom innbygger og lege. Lovverk og økonomi stopper i dag tidsriktige og optimale løsninger.

Prosjektet ønsker å utforske hvordan data fra friske og brukere med sammensatte behov, kan brukes både i forebygging og behandling. Ved å inkludere hele verdikjeden i et liv, vil det være mulig årealisere potensialet i digitale og velferdsteknologiske løsninger. Prosjektets Cloud Data HUb vil fungere som en møteplass for data og metadata, og vil bidra til å bryte ned barrierer mellom ulike aktører. Den vil muliggjøre annen innovasjon i prosjektet ved å gi forskere og utviklere enkel tilgang til data.

Samarbeidspartnere
Universitetet i Stavanger (UIS), Lyse, Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER), Lærdal Medical, IRIS, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT v/Stavanger kommune), Sandnes kommune, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssykehus (SUS), Rogaland legeforening, HSH v/FoU-enhet for samhandling (FoUSAM), Høgskolen i Bergen (HiB), Altinn/Brønnøysund, Helsedirektroratet, Norsk Helsenett, Oslo Medtech og KS.

Arkiv