Hvordan utnytte og beskytte din ide?

30. juni 2015

Hvordan utnytte og beskytte din ide?

– Når en ny idé skal utvikles er det viktig å beskytte den. Mange tror at det å ta patent er det som skal til for sikre seg, men et patent kan fort bli uten verdi, sier Fredrik Ambjørndalen, rådgiver innen IPR - Innovasjon Norge.

Det er i noen tilfeller mulig å omgå et patent ved å gjøre endringer i et produkt. En strategi for å forhindre dette kan være å inngå en fortrolighetsavtale med samarbeidspartnere og andre som involveres i utviklingen, og deretter offentliggjøre din idé når produktet er realisert. Da vil alle se at det er din bedrift som har utviklet produktet, da vil resten bare fremstå som kopier.

– Det å søke patent i mange land er kostbart. Det kan fort koste flere hundre tusen kroner. Du må ta patent i mange land hvis du skal prøve å sikre deg for en periode. Et patent varer heller ikke evig. Du har det for 20 år, sier Ambjørndalen.

Hva er imatrielle verdier - IPR?
IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, eller på norsk: immaterielle rettigheter. Det refererer til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, symboler, navn, logoer, design og andre innovasjoner. IPR inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer.

Hva kan du ta patent på?
Det er tre ting du kan ta patent på og det er produkter, fremgangsmåter og anvendelser. Du får ikke ta patent på en idé, oppdagelser, vitenskapelige teorier, matematiske metoder, forretningsidéer, opplæringsmetoder, metoder for spill, kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering.

Hvis du får patent så får du en tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse av din oppfinnelse. Det er to krav som må oppfylles for å få patent; ditt produkt må være en ny teknisk løsning/metode og det må skille seg vesentlig fra det som er kjent teknikk i dag.

Det er søke patent tar tid. Du får gjerne utarbeidet og sendt inn søknaden i løpet av relativt kort tid, men prosessen mot godkjenning er lengre – det tar ett år for få godkjent en søknad for Norge og mange flere år hvis du søker patent i andre land. Det er ikke uvanlig at det tar mellom 3 og 5 år å få patent.

Anbefalinger før oppstart
Har du en idé som du vil utvikle bør du først gjøre noen forundersøkelser. Sjekk selv i ulike databaser for å finne ut om din idé er unik. Hvis du søker på norsk får du kun opp norske søknader, husk også å søke på engelsk.

Tenk igjennom hva du vil beskytte og hvorfor. Kartlegg dine immatrielle verdier og konkurransefortrinn. Bestem deg for hva som kan deles med andre – og bruk fortrolighetsavtaler om nødvendig. Tenk timing for ditt produkt og vurder kostnaden mot nytten av å søke om patent.

Sjekk disse databasene før du søk

Arkiv