Bli med på seminar om e-helse under Arendalsuka!

13. aug. 2015

Bli med på seminar om e-helse under Arendalsuka!

Arendalsuka er Norges viktigste topp-politiske hendelse. Tirsdag 18. august inviterer IKT-Norge, Dignio, Devoteam, Universitetet i Agder og Cerner til seminar om hvordan offentlig-privat innovasjonssamarbeid gir personlige helsenett i hjemmet.

Organiseringen av helsesektoren er et av de viktigste temaer i dagens politikk. Men ny teknologi gir nye muligheter, både til å dele informasjon, å forske til bedre og mer personlige behandlingsmetoder, og til å gi innbyggerne selv bedre styring over sin helse.

Hvordan kan det offentlige samarbeide med det dynamiske private næringslivet for å skape innovasjon og best tilpassede løsninger? Kan Norge være med på ”e-helserevolusjonen” på velferdsteknologi og til og med være ledende?

Bli med på dette seminaret med mange godbiter. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner dagen. Deretter kommer en rekke eksperter fra offentlig og næringsliv for å fortelle om hvordan de ser på innovasjon i norske kommuner. Avslutningsvis er det en debatt med Aslak Bonde som leder.

Velferdsteknologi krever samarbeid på tvers, standardisering, innovasjon og dyktige ledere. Det vil bli vist gode eksempler og det åpnes for en diskusjon om hvordan vi best kan forme fremtidens velferd. Kommuner, helseforetak, undervisning, forskning, myndigheter og næringsliv ønskes velkommen.


Tid: 09.00 - 12:00

Sted: Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus

Arrangør: IKT-Norge, Dignio, Devoteam og Universitetet i Agder, og Cerner


Program:

09:00 Velkommen
Hvorfor er eHelse nøkkelen til bedre velferdstjenester?
Ved Nard Schreurs, direktør eHelse og smart tech IKT Norge.


09:05 Digitale løsninger setter pasienten i sentrum
Ved Helse og omsorgsminister Bent Høie.


09:20 Innovasjon med brukeren i førersetet
Gunnar Crawford, Senior Business Developer – Innovation, Lyse.


09.45 Living Lab & Health2Home - Ny campus åpner for CoCreation
Rune Fensli, professor eHealth, Universitetet i Agder.


10.10-10.30 Kaffe & frukt (20 minutter)


10.30-11.00 Hva er innovasjon?
Fire selskaper bruker 7 minutter hver på å vise hvordan de ser ny teknologi innta norsk hjemmene:

Home Control: One house, one app. Presenteres av Per Hopsø (daglig leder) og Yngvar Pettersen (daglig leder).
Tieto: Bjørn Myrvold (Vice President i Tieto Healthcare & Welfare) eller Henning Odden (Lifecare Sales Director i Tieto Healthcare & Welfare).
Dignio - Lars Dahle, CEO.
Devoteam – Anne-Elisabeth Ludvigsen (Expert Director).


11.00-12.00 Paneldebatt under ledelse av Aslak Bonde, initiert av Cerner.
Kan teknologi og eHelse spille en sentral rolle når norsk helsevesen endres for å møte fremtiden? Teknologien vi bruker til banktjenester, NAV og selvangivelse har kommet mye lenger enn samhandlingen vi har med helsevesenet. Helseforetak benytter fremdeles fax når pasientinformasjon skal deles mellom sykehus eller med fastlegene.

Legene sier selv at de bruker for mye tid på IKT fremfor pasientbehandling. Samtidig ser vi en rivende utvikling av e-helseløsninger i andre land. Internasjonale rapporter viser at Norge ligger langt bak land som det er naturlig å sammenlikne oss med.

Vil bedre e-helse gjøre norsk helsevesen mer effektivt for pasienter og leger? Hvordan skal beslutningstakerne løse problematikken? Er vi på riktig vei, eller ligger vi for langt bak? Kan vi lære av andre land?

Ordstyrer: Aslak Bonde
Arkiv