Nye muligheter - kick off

Nye muligheter - kick off

Bli med på høstens viktigste prosjekt i Næringsforeningen. Anita Traaseth, Eimund Nygaard, Siri Espedal Kindem og Gunnar Roalkvam er blant foredragsholderne.

Næringsforeningen, Innovasjon Norge og Ipark er sammen om dette omfattende prosjektet, hvor målet er å skape nye forretningsideer og arbeidsplasser i regionen. Denne første store kick off-konferansen vil bli fulgt opp av flere workshops, og resultatene skal både dokumenteres og synliggjøres. Vi vil stimulere for nye næringsmuligheter og nye bedrifter, spesielt innenfor helse, mat, IT og fornybar energi.


Målet er - gjennom gode dialogverktøy - å skape en ramme hvor viktige aktører klarer å se noen mulighetsbilder og forretningsområder sammen som de kanskje ikke har sett før. Det vil derfor bli brukt mye tid og ressurser på å sette de rette personene sammen. Det skal skrives sluttrapporter, og resultatene vil bli fulgt opp. Innovasjon Norge vil vurdere mulighetene for oppstartstøtte.


Foredragsholderne på kick off-møtet 3. september blir:

  • Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
  • Siri Espedal Kindem, direktør for fornybar energi i Statoil.
  • Eimund Nygaard, administrerende direktør i Lyse.
  • Gunnar Roalkvam, forfatter og historiker.
  • Eivind Helland, administrerende direktør i Blue Planet.
  • Ivar Rusdal, styreleder i Nordic Edge.
  • Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen.
  • Terje Handeland, direktør i Ipark.
  • Marit Karlsen Brandal, direktør i Innovasjon Norge Rogaland.

Medlemmer: 500,-
Ikke-medlemmer: 500,-

Les mer og meld deg på her.

Arkiv