Bli med på idèklekking

13. mai 2015

Bli med på idèklekking

Har du en god idè? Vi trenger deg og/eller din bedrift til å bidra med deres lyse idèer, slik at vi sammen kan utvikle nye løsninger og forskningsprosjekter innen helse og velferd.

Klyngen har satt i gang ulike innovasjonsgrupper for å stimulere til innovasjon innen følgende temaer:

  • Morgendagens «kule» eldrebolig
  • Trygghet og sikkerhet
  • Video i helse og omsorg
  • Opplæring, simulering, trening, utvikling

Målet med gruppene er å skape en kryssindustriell møteplass, hvor man utveksler erfaringer, behov og ideer mellom de ulike aktørene. Noe som kan lede til utvikling av nye løsninger/forskningsprosjekter i og mellom relevante bedrifter. Gruppene er i gang og har entusiastiske deltakere, men håper at flere nå hiver seg på.

Vi ønsker flere deltakere til innovasjonsgruppene fra bedrifter, kommuner, undervisning og forskning - eller andre medlemmer som har noe å bidra med til temaene.

Vil du/din bedrift være med? Send en epost eller ring til:

Vi håper du blir med!

Arkiv