Samarbeidsavtale om Helse & velferdsteknologi mellom øst og vest

23. apr. 2015

Samarbeidsavtale om Helse & velferdsteknologi mellom øst og vest

Arenaklyngen for Velferdsteknologi - Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) , har inngått en samarbeidsavtale med Oslo Medtech. Sammen skal de jakte etter gode ideer til nye produkter og løsninger innen helse og velferdsteknologi.

— Vi er svært fornøyd med den samarbeidsavtalen vi nå har fått på plass slik at vi sammen kan bidra til flere nye bedriftsetableringer innen helse og velferdsteknologi, sier daglig leder for NSCC Arild Kristensen, og daglig leder for Oslo Medtech Kathrine Myhre.

— Målet med avtalen er at samarbeidet skal skape synergier for utvikling av norsk næringsliv, og øke verdiskapingen og konkurranseevnen gjennom utvikling av medlemsbedriftene, sier Myhre.

Oslo Medtech satser innen hele helseteknologiområdet mens NSCC fokuserer på velferdsteknologi.

Større fellesskap

Avtalen åpner for felles forskning og utvikling (FoU) og innovasjonsprosjekter mellom klyngene, i tillegg til samarbeid om etablering og utvikling av nye selskaper. Dette skal man få til via informasjonsutveksling fra nasjonale og internasjonale innovasjonsarenaer, felles arrangementer og konferanser, og felles prosjekter som skal stimulerer til internasjonalisering og vekst.

Partene ønsker også å forbedre de nasjonale rammebetingelsene for utvikling av helse og velferdsteknologibedrifter i Norge, og de skal samarbeide om å fremskaffe offentlig og privat finansiering.

Innovativ velferdsteknologi

I 2014 fikk Stavangerregionen tildelt klyngeprosjektet Arena Velferdsteknologi fra Innovasjon Norge, med Ipark AS som prosjekteier. Formålet er å utvikle en innovativ bedriftsklynge som lykkes i å kommersialisere velferdsteknologi. Klyngen har i dag 80 medlemmer innen velferdsteknologi, forskning og utdanning, bedrifter innen ehelse og velferdsteknologi, sykehus, kommuner og designselskap.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med daglig leder Arild Kristensen.

http://www.smartcarecluster.no/

E-post: arild.kristensen@ipark.no

Tlf.: 90532591

Ta kontakt med Kathrine Myhre

http://www.oslomedtech.no/

E-post: kathrine.myhre@oslomedtech.no

Tlf: 930 69 634

Arkiv