Planlegger nasjonal rammeavtale

16. apr. 2015

Planlegger nasjonal rammeavtale

Helsedirektoratet jobber med å konkretisere de tekniske kravene til en velferdsteknologisk responssenterløsning.

Alt velferdsteknologisk utstyr ute hos brukerne er koblet opp mot denne responssenterløsningen. De tekniske kravene skal være klare til sommeren 2015.

Kommunene er tidligere blitt anbefalt å starte arbeidet med å skifte ut trygghetsalarmer og gå fra en analog til digital kommunikasjonsplattform. For å gjøre denne overgangen enklere for kommunene planlegger Helsedirektoratet anskaffelse av en nasjonal rammeavtale som vil gjelde fra 2016 og ut 2018, eller til nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi er etablert. Avtalen vil kun gjelde mottak av digitale trygghetsalarmer.

Kommunene står fritt til å benytte den kommende rammeavtalen. Kommuner som ikke har på plass avtaler rundt digitalt alarmmottak for trygghetsalarmer anbefales å benytte den kommende avtalen i stedet for å anskaffe noe selv inntil den nasjonale infrastrukturen er på plass.

Arkiv