Ønsker ditt bidrag for å bedre global helse og utdanning

21. des. 2015

Ønsker ditt bidrag for å bedre global helse og utdanning

Det er store muligheter for bedrifter som tilbyr nyskapende løsninger eller tjenester innen helse og utdanning i regjeringens nye satsning Visjon 2030. Det store målet er fattigdomsbekjempelse.

Bilde: Utenriksminister Børge Brende. Gunn Wenche Andersgaard og Haakon Nyhus fra Innovasjon Norge.
Foto: Sjøwall/UD og Innovasjon Norge


– For å nå de nye bærekraftsmålene for utdanning og helse trengs nyskapende løsninger. Regjeringen utlyser i dag første runde av en idékonkurranse for innovasjonsprosjekter som kan bidra til å redusere fattigdom i verden, sier utenriksminister Børge Brende til Innovasjon Norge.


Løsninger for bekjempelse av fattigdom
Som en del av den nasjonale innovasjonsdugnaden Visjon 2030 vil regjeringen bruke inntil 150 millioner kroner over tre år på å utvikle nye løsninger for bekjempelse av fattigdom. Fristen for å sende inn idéskisser i denne første, innledende runden er 17. februar 2016.

– Den tradisjonelle bistanden er under press og det er viktigere enn noensinne med nytenkning og involvering av nye aktører for å løse utviklingsutfordringene. Jeg vil spesielt oppfordre norske næringslivsmiljøer til å bidra, gjerne i partnerskap med andre norske og internasjonale aktører, sier Brende.


Muligheter for norsk næringsliv
– Norge har et innovativt næringsliv og en lang tradisjon innen bistand. Visjon 2030-initiativet spiller på begge disse strengene, og vil kunne lede til nye løsninger og produkter som hjelper land med å komme forbi grunnleggende utfordringer, samtidig som selskapene kan finne nye bærekraftige forretningsmodeller, sier seniorrådgiver for Business Partnerships i Innovasjon Norge, Gunn Wenche Andersgaard.

Initiativet gir store muligheter for norske teknologibedrifter som har prosjekter innen helse og utdanning, eller prosjekter som kan brukes til dette.

– Gjennom Visjon 2030-initiativet får norske teknologiselskaper mulighet til å prøve seg utenfor allfarvei. Fattigdomsbekjempelse er målet, og i dette ligger det også nye forretningsmuligheter. Vi oppfordrer selskaper som tilbyr løsninger eller tjenester innen helse og utdanning til å levere skissesøknader, sier Håkon Nyhus, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.


Organisering og prosess
Norad har fått det overordnede ansvaret for den helhetlige forvaltningen av finansieringsmekanismen og samarbeider tett med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sammen har disse tre institusjonene et bredt spekter av virkemidler for å ta de mest lovende skissene og ideene videre.

Den innledende prosjektskisseutlysningen administreres av Forskningsrådet. De beste idéene går videre til tematiske utlysninger hos den enkelte institusjon innen sommeren 2016.

Les mer om søknadsprosessen her.

Arkiv