Prosjektverksted med RFFVEST

17. des. 2015

Prosjektverksted med RFFVEST

Våren 2016 blir det mer midler til forskning og større fleksibilitet for søkere. Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet arrangerer prosjektverksted for søkere i Rogaland.

Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet har gjort viktige endringer i Handlingsplanen, som får konsekvenser for utlysingene første kvartal 2016. Samlet sett blir det mer midler til forskning og større fleksibilitet for søkere. Ordningen med løpede søknadsfrist for kvalifiseringsstøtte/forprosjekt forsetter fra januar. Neste utlysning av støtte til hovedprosjekt har søknadsfrist 17. februar.

11. januar arrangeres derfor prosjektverksted for søkere i Rogaland. Programmet for dagen vil omhandle utlysninger og formelle krav til søknader, samt nyttige innspill til hvordan man oppnår god karakter.

Tid: 11. januar kl. 10 ? 13.00, inkludert enkel lunsj.
Sted: Oljedirektoratet, auditorium, Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger
Påmeldingsfrist: Innen onsdag 6. januar. Meld deg på via dette skjemaet.

Arkiv