Prosjektsøknad: Helhetlig teknisk infrastruktur for tjenesteinnovasjon

Prosjektsøknad: Helhetlig teknisk infrastruktur for tjenesteinnovasjon

Prosjektet skal etablere et åpent IKT-system for helhetlige pleie- og omsorgstjenester for hjemmeboende.

Dette skal gjøres ved å videreutvikle infrastruktur tilknyttet smarte strømmålere.

Målet er å øke kommunenes muligheter for fleksible brukertjenester ved å løse sentrale utfordringer relatert til interoperabilitet og leverandøruavhengighet.

Behovet for omsorgs- og trygghetstjenester for aldrende hjemmeboende er forventet å øke kraftig de nærmeste årene, (St.meld. 16 (2010–2011)). Stadig flere kommuner ønsker å bruke velferdsteknologi for å gi økt trygghet og livskvalitet for brukere og samtidig effektivisere drift. Men til tross for høy piloteringsaktivitet ser man ennå i liten grad at ny praksis er etablert og at prosjekter tas fra pilot til fullskala drift. Det er krevende for kommunene å etablere helhetlige tjenester som kan ivareta hele tjenestebehovet til bruker. En utfordring er å møte sammensatte brukerbehov for både trygghet, sikkerhet og mestring og oppfølging av helse.

Pågående
Arkiv