SANDNES EDUCATION AND RESEARCH CENTER HØYLAND (SEARCH)

Nytt biomedisinsk forskningssenter

KONTAKTPERSON

SANDNES EDUCATION AND RESEARCH CENTER HØYLAND (SEARCH)

De tunge akademiske organisasjonene Universitetet i Stavanger (UiS) og Helse Stavanger/ Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har ikke tilgang til forskningsfasiliteter med dyrestall. Lokaler med mulighet for forskning og kirurgi på dyremodeller (geit, sau og gris) er tilgjengelig ved alle øvrige Universitetssykehus og Universitet med større helseutdanningsprogrammer i Norge.
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) har en seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Høyland i Sandnes kommune.
Ideen bak SEARCH er at et nytt biomedisinsk forskningssenter på Høyland skal danne en arena (hub) for forskere fra både human medisin og veterinær medisin, samt bidra til samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) har en seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Høyland i Sandnes kommune. Ved denne seksjonen arbeider veterinærer og dyrepassere med mange spennende prosjekter. Tilgangen på både friske og syke dyr er meget god i Rogaland.
Det unike ved SEARCH prosjektet er nettopp samlokaliseringen mellom humanmedisin og veterinærmedisin i et felles nybygg på Høyland i Sandnes. Dette vil kunne gi synergier for begge faltfeltene. Avstanden på 20 min til Sola flyplass gjør også senteret veldig tilgjengelig for nasjonale og internasjonale deltagere og samarbeidspartnere.

Partnerne i prosjektet (UiS, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, SUS og NMBU) har signert en konsortieavtale som regulerer forholdet dem imellom økonomisk og organisatorisk. SEARCH er i dag organisert som et prosjekt hos NMBU og vil organisatorisk legges inn under dem i fremtiden.

Arkiv