Aible AS

www.aible.no

KONTAKTPERSON
Sofie Sjøvoll
41688303

Aible AS

Aible jobber mot bedre helse for voksne over 50 gjennom å utvikle forskningsbaserte exergaming-løsninger basert på maskinlæring

Løsningen vår er basert på doktorgradsarbeidet til en av gründerne, og tilbyr et motiverende og effektivt treningsalternativ for målgruppen. Gjennom dette kan vi øke livskvalitet hos våre brukere, samtidig som vi demper effektene av eldrebølgen gjennom bedre helse i befolkningen.

Arkiv