""
-

Testsenter og Living Lab for velferdsteknologi

Norwegian Smart Care Lab er en matchmaker mellom bedrifter som trenger brukerkunnskap, brukere som trenger bedre teknologiske hjelpemidler og kommunale/offentlige aktører som trenger et mer bæredyktig tjenestetilbud for sine borgere i fremtiden.

-Vi hjelper deg å teste morgendagens velferdsteknologiske løsninger, sier Marit B. Hagland, daglig leder i Norwegian Smart Care Lab  

   

Modell og metode
I Norwegian Smart Care Lab har vi metodikk og tjenestetilbud for verifisering av produkter, prototyper og produktideer. Vi tilbyr tjenester som skal bidra at produkter og tjenester utvikles og kommersialiseres raskere. Vi sikrer at løsningene testes og tilpasses kundenes krav og behov samtidig som de tilfredsstiller lover, standarder og normer.    

-Vår modell er å være en matchmaker og vår metode er å sikre at brukeren er involvert når vi skal utvikle nye tjenester og produkt, sier Hagland.  


MODELLEN: I Norwegian Smart Care Lab har vi metodikk og tjenestetilbud for verifisering av produkter, prototyper og produktideer.

 

Oppdraget
Velferdsteknologi tilbys i et nytt og umodent marked og møter mange komplekse utfordringer som berører et stort aktørbilde – alt i fra fastlege, sykehus, kommunalomsorg, bedrifter, forskning, myndigheter. Det er vanskelig å komme til marked med de rette løsninger og få dem testet på en god måte. Det er i dag et stort antall små piloter i kommunene men få virkelige implementasjoner der man tar ut gevinsten med nye produkter og tjenester.    

Nye måter å levere helsetjenester på vil være avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i årene fremover. Innenfor det teknologiske området er det et vell av nye muligheter og aktiviteten på området er stor, men det er mange tekniske, praktiske og juridiske hindringer som skal overstiges før løsninger kan tas i bruk og breddes.    

I Norwegian Smart Care Lab har vi metodikk og tjenestetilbud for verifisering av produkter, prototyper og produktideer. Vi tilbyr tjenester som skal bidra at produkter og tjenester utvikles og kommersialiseres raskere. Vi sikrer at løsningene testes og tilpasses kundenes krav og behov samtidig som de tilfredsstiller lover, standarder og normer.  

   

Hva leverer Smart Care Lab?  

IDE OG UTVIKLINGSFASEN:

 • Markedsavklaring – er det behov og betalingsvillighet for løsningen
 • Funksjonstest av konsept
 • Hjelp til å utvikle en prototype
 • Test av kost/nytte i en ny tjenesteleveranse der din løsning inngår
 •  

UTVIKLING:

 • Test av brukeropplevelse
 • Funksjonstester
 • Kost/nytte-analyse
 • Simulering og test av løsning i et tjenesteperspektiv
 • Prissensitivitet
 • Test av interopabilitet
 • Test av Sikkerhet
 • Test av robusthet i løsning
 • ROS-analyse 

PILOTERING:

 • Rekruttering av brukere og helsepersonell
 • Juridiske avtaler i forbindelse med test
 • Innhenting av eventuelle samtykker
 • Fasilitering av brukertest
 • Analyse av testdata

SERTIFISERING:

 • Sikkerhetsvurdering i forhold til Normen
 • Sikkerhet ihht til GDPR
 • Interopabilitet
 • Stresstest
 • Verifisering av løsning i forhold til velferdsteknologisk referansearkitektur
 • Verifisering av API
 •  

IMPLEMENTERING:

 • Test av løsning i et tjenesteperspektiv
 • Utarbeidelse av anbefalt opplæringsmateriell 


Tester av innovasjonspartnerskap

Norwegian Smart Care Lab er testpartner for Norges første innovasjonspartnerskap i Stavanger kommune.

Innovasjonsprosjektet handler om aktivisering og egenmestring for brukere i korttidsopphold og som også kan følge bruker hjem. Gjennom hyppige tester i innovasjonsløpet ser vi at vi kan bidra til løsninger som både er gode for brukerne og som vil gi gevinster for kommunen.

LES MER: Smart Care Lab sikret innovasjonssuksess

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList