event

Åpent møte

12

juni 2024

Kreftomsorg for fremtiden

Gjennom samarbeidet i Cancer Mission Hub Norway, mobiliserer Norwegian Smart Care Cluster og Kreftforeningen økosystemet for å forbedre oppfølgingen og støtten til kreftoverlevere.

Bli med på nettverksarrangement for kreftrelevant forskning og innovasjon på helse- og omsorgstjenester!

Jobber du med kreftrelatert forskning og innovasjon og ønsker å bidra til økt bærekraft i kommunale helse- og omsorgstjenester? Ser du etter nye samarbeidspartnere?

Da håper vi du vil delta på Kreftforeningens digitale nettverksarrangement som vil finne sted onsdag 12. juni klokken 13-14!

Arrangementet er en oppfølging av Forskningsrådets digitale match-making for å finne partnere til forsking og innovasjon på helse- og omsorgstjenester som fant sted den 7. mai 2024.

Hva kan du forvente?

  • Bygg nettverk: Møt andre aktører fra kommuner og forskningsinstitusjoner som deler ditt engasjement for kreftrelevante prosjekter.
  • Finn potensielle samarbeidspartnere: Arrangementet gir deg muligheten til å knytte kontakter og utforske samarbeidsmuligheter for prosjektsøknader til Forskningsrådets utlysning «Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester», der Kreftforeningen bidrar med øremerkede midler til kreftrelaterte prosjekter.

Frist for påmelding: 11.juni

Utlysning fra Forskningsrådet:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskning-og-innovasjon-for-mer-sammenhengende-og-effektive-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/

Arkiv