event

Åpent møte

12

august 2024

Arendalsuka: Tenk deg en fremtid uten kreft

Utforsk en fremtid uten kreft: Bli inspirert av fremskritt innen helse og vitenskap som arbeider mot en verden fri fra sykdommen.

Tid: Mandag 12. august 2024 kl. 14:30 - 15:30
Form: Workshop
Sted: Samfunnsteltet

Kreftrisiko har sammenheng med levevaner og miljømessige faktorer. Selv om det ikke finnes noen garanti mot å få kreft, kan mye gjøres for å minske risikoen. Men hva kan vi gjøre og hvem skal gjøre noe? Hvordan kan vi som samfunn forebygge kreft? Hvordan forebygger vi kreft i Agder-regionen når levekår og helseforskjeller er utfordrende? Kan vi i fellesskap utfordre våre antagelser og skape flerfoldige fremtidsbilder som utfordrer, utforsker og utvider mulighetsbildet vi ser i dag?

Målet med arrangementet er å invitere og engasjere innbyggere, offentlig sektor, næringsliv og myndigheter til demokratisk fremtidstenkning i skjæringspunktet mellom kreft, helsesystem, ytre miljøpåvirkning og matproduksjon, for å øke bevisstheten om hvordan vi kan forebygge kreft på individ og samfunnsnivå.

Arrangementet er i regi av Cancer Mission Hub Norway.

Norge deltar i alle EUs fem samfunnsoppdrag; fire handler om klima og miljø, ett handler om kreft. Alle oppdragene trenger innbyggere på laget for å lykkes.

På kreftfeltet samarbeider helsesektoren, helsenæringen, pasient- og brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer om å finne gode løsninger, som skal komme innbyggere og pasienter til gode.

Her har vi i Norge kommet et godt stykke på vei, blant annet gjennom etableringen av Cancer Mission Hub Norway.

Men hvordan gjør vi EUs store kreftsatsing og "mission cancer" relevant for innbyggere og pasienter i norske lokalsamfunn?

I samfunnsoppdraget på kreft skal forventer vi at innbyggere og pasienter:

  • har en tydelig stemme i dialogen om kreft
  • deltar i utvikling av løsninger
  • får innsikt i hvordan vi selv kan ta nødvendige grep før, under eller etter sykdom

Programsiden på arendalsuka.no


Arkiv