event

Åpent møte

24

mai 2024

Anskaffelsesprosesser i praksis: Slik håndterer NAV og Sykehusinnkjøp innkjøp av hjelpemidler

Webinar om anskaffelser av hjelpemidler og behandlingshjelpemidler: Innsikt fra NAV og Sykehusinnkjøp

Mål for webinaret: Bli med på dette webinaret for å få detaljert innsikt i hvordan NAV og Sykehusinnkjøp planlegger og gjennomfører sine anskaffelsesprosesser for hjelpemidler og behandlingshjelpemidler. Lær hvordan du kan tilpasse dine produkter for å møte de strenge kravene i offentlige anskaffelsesprosesser.

Dato: 24. mai
Tid: 09:00 - 10:30

Mål for webinaret: Bli med på dette webinaret for å få detaljert innsikt i hvordan NAV og Sykehusinnkjøp planlegger og gjennomfører sine anskaffelsesprosesser for hjelpemidler og behandlingshjelpemidler. Lær hvordan du kan tilpasse dine produkter for å møte de strenge kravene i offentlige anskaffelsesprosesser.

Program:

Velkommen og introduksjon:
Arild Kristensen, Daglig leder ved Norwegian Smart Care Cluster, åpner webinaret og setter scenen for dagens tema.

Innkjøp av hjelpemidler hos NAV:
Christian Lupke fra Arbeids- og velferdsdirektoratets Økonomi- og styringsavdeling dekker strategier og overordnede tilnærminger til anskaffelser i NAV. Han vil gi innsikt i hvordan disse prosessene maksimerer verdi og effektivitet.

Organisering av innkjøp hos NAV Hjelpemidler og tilrettelegging:
Geir Amundsen fra NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet presenterer hvordan innkjøp er organisert internt hos NAV, inkludert gjennomføring og oppfølging av kontrakter samt relevante databehandleravtaler med leverandører.

Innkjøp av behandlingshjelpemidler:
En representant fra Sykehusinnkjøp vil forklare deres vurderingsprosesser for ny innovasjon og deres strategiske tilnærminger til anskaffelser av behandlingshjelpemidler.

Ekspertinnlegg – Kjetil M. Istad:
Kjetil M. Istad, Senior Consultant og tidligere administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, deler sin ekspertise i offentlige anskaffelser. Med over 20 års erfaring, har han vært instrumental i strategiske endringer i logistikk og anskaffelsesfunksjoner på regionalt og nasjonalt nivå i helsevesenet.

Avslutning:
Oppsummering og avsluttende ord fra Arild Kristensen, med en Q&A-session der deltakerne kan stille spørsmål til foredragsholderne.

Arkiv