event

Åpent møte

22

november 2023

Fra ide til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser (Kristiansand)

En praktisk workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere

Norwegian Smart Care Cluster og Leverandørutviklingsprogrammet er partnere i denne workshop om i innovative anskaffelser

Tid: 22. November kl: 10.00-14.30

Sted: Lokasjon kommer - blir i Kristiansand

Kostnad: Gratis.

Tentativ program:

TidspunktAktivitet
09:30-10:00Kaffe og registering
10:00-10:05Velkommen v/ Tor Åge Fjukstad, regionsansvarlig Agder i Norwegian Smart Care Cluster
10:05-11:15Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/ Stig Bang Andersen, Leverandørutviklingprogrammet (LUP)
Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/ Riche Vestby, Leverandørutviklingprogrammet (LUP)
Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Sturle Hamre, leder Offentlige felles innkjøp på Agder
Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ bedrift
Relasjonsnormer i offentlige anskaffelser, ved førsteamanuensis Jon Bingen Sande fra BI
11:30-12:00Minglelunsj
12:00-13:30Parallellsesjon: Startprogram for offentlig ansatte og leverandører
- Offentlig ansatte: Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
- Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
- Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
- Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
- Gjennomføring i praksis
- Leverandører: Hvordan selge til offentlige virksomheter
- Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
- Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
- Hvordan gå sammen i konsortier/grupper
- Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere
13:30-14:00Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers
14:00-14:15Avslutning og oppsummering


Arkiv