event

Åpent møte

16

november 2023

VR i helse

The Nordic VR Forum is an immersive exploration of advanced technologies shaping our present and future. Dive into the virtual reality (VR) and augmented reality (AR), with a particular focus on their utilization in healthcare, education, training

𝐖𝐡𝐨 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐝𝐢𝐜 𝐕𝐑 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐅𝐨𝐫?

This conference is your ticket if you're an innovator, a thought leader, a storyteller, or simply an enthusiast eager to explore new frontiers from learning to storytelling. It's a platform for VR professionals and experts to share and expand their knowledge. Our primary goal is to showcase the evolution, potential, achievements, and future visions of VR and AR technologies through real-world use cases.

Day 2 of Nordic VR Forum 2023 is focused on Healthcare & XR. The first portion of the day will be conducted in Norwegian. After lunch, the talks will switch to English. For clarity:

Program:

Tidspunkt

Navn / Organisasjon

Aktivitet / Foredrag

08:30 - 09:00

-

Registrering, digital plattform og stands åpner

09:00 - 09:30

Lars Peder Vatshelle Bovim / HVL

Introduksjon til VR/AR/XR (NO)

09:30 - 09:45

-

Pause

09:45 - 09:50

Keith Mellingen, klyngeleder VRINN Business Cluster

Velkommen og åpning

09:50 - 09:55

Ingrid Busterud, Helseinn og Elise Kolås, Sykehuset Innlandet

Praktisk info

09:55 - 10:10

Are Søby Vindfallet, Making View + Alexander Mackenzie, Røde Kors Førstehjelp

Førstehjelp i VR (NO)

10:10 - 10:30

Håkon Garfors, Innovasjonsavdelingen ved Helse Vest IKT

Erfaringar med VR&AR på sjukehusene i Helse Vest (NO)

10:30 - 10:45

Aili Løchen, Simli

Mestring av sosiale situasjoner gjennom Simli's VR & AI-teknologi (NO)

10:45 - 11:00

-

Pause

11:00 - 11:15

Marit Stuedahl og Kjersti Natvig Antonsen, NTNU

360-video i VR: Traumemottak fra pasientens perspektiv (NO)

11:15 - 11:30

María Abad Colom og Susanna Calvert, Oslomet

Bruk av VR-simulering som undervisningsmetode for fremtidige tolker og tolkebrukere (NO)

11:30 - 12:00

-

Pitching

12:00 - 13:00

-

Lunsj, besøke stands

13:00 - 13:15

Markus Haraldseid, Fornix + Maria Rogers, Kirkens Nødhjelp

VR beyond boundaries: Aiding gender-based violence victims in post war zones and trauma survivors(EN)

13:15 - 13:30

David Svee, Gleechi + Josefin Born Nilsson, YrkesAkademin

Future Practical Learning: YrkesAkademin's Journey to VR Training (EN)

13:30 - 13:45

-

Pause

13:45 - 15:00

Flere deltagere / Multisal

WORKSHOP

13:45 - 15:00

Flere deltagere / Hovedsal

RESEARCH TRACK

Arkiv