event

Åpent møte

09

februar 2023

Fremtidens helsetjenester: Til fordel for både helsesektoren og pasienten?

Gapet mellom behov for kapasitet i helsevesenet er stadig økende. Andelen syke og eldre stiger parallelt med mangelen på helsepersonell.

Potensialet for å følge hver innbygger øker med den teknologiske utviklingen, men øker også forventningene vi stiller til helse- og omsorgstjenesten.

Deloitte inviterer til en paneldebatt hvor vi retter søkelyset mot morgendagens ressursbruk og prioriteringer. Våre dyktige paneldeltakere vil blant annet diskutere følgende spørsmål:

· Hvordan skal vi sikre et helsetilbud til alle Rogalands innbyggere?

· Hvordan skal kommunen klare å gjøre mer med mindre?

· Hvordan bør vi håndtere fastlegekrisen?

· Utnytter vi eksisterende teknologi godt nok? Hva trenger vi mest?


Våre dyktige foredragsholdere og paneldeltakere vil diskutere dette.

NÅR: 9. februar klokken 14.00 - 16.00 (enkel servering fra kl. 16.00)

HVOR: Innoasis, Sverdrupsgate 27, 4007 Stavanger

MELD DEG PÅ HER!

Paneldeltakere og foredragsholdere

 • Arild Kristensen | Daglig leder | Norwegian Smart Care Cluster
  Engasjert i hvordan en skal utnytte eksisterende helseteknologi på en smartere måte, og bygger bro mellom innovative miljøer og brukere av nye teknologiske verktøy.
 • Camilla Gram | Distriktsleder | Kreftforeningen
  Vil ha løsninger som setter pasienter og pårørende i førersetet for egen helse i møte med helsetjenesten.
 • Harald Birkevold | Politisk redaktør | Stavanger Aftenblad
  Formidler det som rører seg i det politiske landskapet, og bidrar til debatten med sitt helhetlige perspektiv på det offentlige Norge.
 • Hilde Christiansen | Direktør medarbeider, organisasjon og teknologi | Helse Vest
  Opptatt av hvordan vi skal møte fremtidens behov for ressurser og sikre nødvendig kompetanse til å håndtere spesialisthelsetjenestens utfordringer.
 • Morten Munkvik | Fastlege | Stavanger medisinske senter
  Har skrevet kronikker om morgendagens helsetilbud, er med på å utdanne fremtidens helsepersonell, og er sammen med makker Kristian J. Høines en fast følgesvenn for leger overalt med podcasten Kvallm.
 • Per Kristian Vareide | Kommunedirektør | Stavanger kommune
  Får godt frem utfordringene kommunene vil stå ovenfor de kommende årene og er opptatt av at det må handling til nå for å møte dem.

Velkommen til paneldebatt!

Arkiv