event

Åpent møte

02

mai 2022

Næringslivsdelegasjon som følger kronprinsparets offisielle besøk til Sverige

Næringslivsdelegasjonen vil følge kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på deres offisielle besøk til Sverige i dagene 2.-4. mai 2022. Påmeldingen er åpen til 22. april.

Kronprinsparets besøk skal bidra til å forsterke det allerede tette naboforholdet og næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Besøket omfatter både Stockholm og Gøteborg, med næringsrettet program begge steder. I den næringsrettede delen vil det bli lagt vekt på bærekraftig og kunnskapsbasert verdiskaping.

- Dette er en stor mulighet til å knytte norsk og svensk næringsliv enda tettere sammen. Både Norge og Sverige har næringsliv som allerede bidrar aktivt med løsninger verden trenger. Det gir felles muligheter, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli.

Han skal lede den norske næringsdelegasjonen under besøket i Sverige sammen med Innovasjon Norges styreleder, Gunnar Bovim.

Det offisielle besøket starter med to dager i Stockholm og avsluttes i Gøteborg. For næringslivsdelegasjonen blir det arrangement og møter med svensk næringsliv begge steder.


Norge i Sverige - Sammen om bærekraftige løsninger 2.-4. mai

Besøket vil markere det nære og gode naboforholdet mellom Norge og Sverige og mellom de to kongehusene. Deres Kongelige Høyheter Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel vil være vertskap under besøket. Kronprinsparet ledsages av norske utenriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre.

Besøket skal bidra til å forsterke det tette næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige, og det vil bli lagt vekt på at morgendagens verdiskaping må være bærekraftig og kunnskapsbasert.


Sammen skal Norge og Sverige ta en lederrolle som pionér på bærekraftige løsninger. Vi skal fortelle felles historier om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi kan tilby. Aktuelle temaer under besøket er ren energi, smart mobilitet, klimavennlige bygg, bærekraftig agrikultur, helse- og livsvitenskap. Hav, miljø og helse vil stå på dagsorden under besøk hos forskningsmiljøer i Stockholm og Gøteborg.

Mål for besøket er å:

 • styrke det bilaterale forholdet etter pandemien
 • styrke samarbeidet knyttet til grønn omstilling
 • styrke vår felles posisjon innenfor strategiske viktige områder, som f.eks. smarte samfunn, bioøkonomi, livsvitenskaper og ren energi
 • styrke vår felles posisjon på store og viktige eksportmarkeder
 • etablere fellesprosjekter opp mot EU/Horisont Europa

FULLSTENDIG PROGRAM UNDER- En stor del av det omfattende programmet retter seg mot livsvitenskap og helse.

Alle som ønsker å delta i næringslivsdelegasjonen må registrere seg.

Svenske gjester deltar uten kostander.

Alle norske bedrifter, organisasjoner, forskningsinstitusjoner/akademia og næringsliv betaler deltakeravgift. Prisen er satt etter størrelse (store betaler 15.000NOK, mellomstore betaler 10.000NOK og små betaler 5.000NOK mer informasjon her), og det er lik pris om man melder seg på et eller flere arrangement. Deltaker avgiften vil bli fakturert i forkant av besøket.

Helse program

2. mai Stockholm

Lokasjon: Karolinska Institutet , Nobels väg 6, Solna. Se kart

08:00-09:40 Frokostseminar: Fremtidens helse - bærekraftig, digital og persontilpasset

11:00-11:20 Showcase ved Karolinska Institutet (kun inviterte)

11:30-12:30 Minglelunsj for deltakere på helseprogrammet (tbc): Lokasjon: Astra Zeneca Nordic Head Office, Karolinska

13:00-16:00 Besøk til SciLifeLab, Karolinska Institutet Science Park (begrenset antall, bekreftelse på påmelding)

13:00-16:00 Velferdsteknologi – Studiebesøk (påmelding, begrenset antall)

3.mai Göteborg

13:00-16:00 Highway to Healthcare for tech innovations (begrenset antall, bekreftelse på påmelding). Lokasjon: Sahlgrenska Science Park

4.mai Göteborg

08:00-11:30 Besøk til AstraZeneca BioVentureHub og GoCo Health Innovation City (kun inviterte). Lokasjon: AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 50 Mölndal

2.mai Stockholm

08:00 - 09:40 Frokostseminar: Norge & Sverige – Sterkere sammen om fremtidens helse - bærekraftig, digital og persontilpasset

 • Lokasjon: Eva & Georg Klein, Karolinska
 • Arrangør: Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster
 • Kontaktperson: Bjarte Håvik bjarte@tlsc.no
 • Svensk partner: Karolinska Instituttet
 • Lett frokost

Frokostseminaret vil diskutere og eksemplifisere hvordan helenæringene møter omstilling innen digitalisering, persontilpassing og bærekraftig eksportrettet produksjon, og en fremtid hvor det største sykehuset er hjemmet.

Morgendagens helsetjeneste skal være bærekraftig, digital, persontilpasset og samtidig representere en kunnskapsbase for kriser og beredskap. Dette forutsetter tverrfaglig forskning, fremtidsrettede sykehus, et velfungerende næringsliv, og samarbeid på tvers av sektorer. Sesjonen vil gi gode eksempler på hvordan innovasjon i helsenæringene bygger på godt samarbeid og organisering. Samtidig vil vi spørre om hva det er vi ikke har gjort, men som vi bør gjøre?

Norge, Sverige og de andre nordiske landene har styrker innen helse, velferd og livsvitenskap. Hvordan skaper vi gode vilkår for nordisk samarbeid for helsenæringene? Hvor er flaskehalsene? Norge har finansielle ressurser og flere gode eksempler for hvordan nasjonale samarbeid og organisering kan drive frem god innovasjon i helsenæringene. Hvordan kan vi samarbeide om testfasiliteter for medisinsk teknologi, kliniske studier, produksjon, og kompetansebygging for industri.

Program

08:00 Håkon Haugli, CEO, Innovasjon Norge (tbc.) og Arild Kristensen, CEO, Norwegian Smart Care Cluster.

08:05 Del 1: Hjemme-sykehuset: Digital helse, behandling og pleie i hjemmet

Paneldiskusjon og presentasjoner:

 • Ordstyrer: Lena Nymo Helli, CEO, Norway Health Tech
 • Anders Mohn Frafjord, sykehusdirektør, Diakonhjemmet Oslo
 • Kristine Skjøthaug, avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi, Stavanger kommune
 • Bjørn Olav Nygård, Senior Sales and Business Development Executive, DNV Imatis AS
 • Ina Marie Brentebråten-Gulbrandsen, Strategic Partner Manager, Tellu

08:35 Del 2: Fra personlig medisin til behandling

Paneldiskusjon og presentasjoner:

 • Ordstyrer: Ketil Widerberg, CEO, Oslo Cancer Cluster
 • Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
 • Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo
 • Cathrine Thomassen, General Manager, GE Healthcare
 • Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs, AstraZeneca

09:05 Del 3: Helseindustri: Fra nordisk samarbeid til internasjonale markeder

Paneldiskusjon:

 • Ordstyrer: Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO, The Life Science Cluster
 • Jan Christian Vestre, næringsminister, Norge (tbc)
 • næringsminister, Sverige (tbc)
 • Ole Petter Ottersen, Rektor Karolinska Institutet
 • Svein Stølen, Universitetet i Oslo
 • Johan Anstensrud, Daglig Leder, Sensio
 • Cathrine Thomassen, General Manager, GE Healthcare

09:30 Signering av MOU mellom Karolinska Insitutet og UiO

11:00-11:20 Showcase ved Karolinska Institutet (kun for inviterte)

 • Lokasjon: Karolinska (gangbro fra Aula Medica, 3 min gange fra aulaen)
 • Arrangør: Karolinska Institutet, The Life Science Cluster.
 • Kontaktperson: Bjarte Håvik bjarte@tlsc.no
 • Estimert deltakere: maks 10 personer

Showcase og demonstrasjon av, verdens første Photon Counting CT Technology Scanner with Deep Silicon Detectors.

CT-instrumentet er det første i verden til å ta bilder med ekstrem høy oppløselighet. Dette gir bilder av de tynneste blodårer og vaskulære strukturer, og muliggjør diagnostisering av en rekke sykdommer på et svært tidlig stadium.

CT-teknologien muliggjør et tettere samarbeid mellom klinikk og livsvitenskap for utredelse av diagnoser og behandling.

Utstyret er utviklet i et samarbeid mellom store industriaktører (GE Healtcare), lokale oppstartsbedrifter (Prismatic Sensors AB), offentlig helsevesen og akademia. CT-skanneren er et eksempel på hvordan moderne innovasjons-økosystemer fremmerutviklingen av nye diagnostiske verktøy og ny industri.

Formål:

Case-eksempel på hvordan vertsinstitusjonen (Karolinska Institutet) utvikler fremragende innovasjon i samarbeid med aktører på tvers av sektorer, og hvordan sluttproduktet tas i bruk i praksis (i klinikken).

Aktørene som har utviklet denne teknologien har samarbeid med norske institusjoner på andre områder og ønsker å utvikle dette samarbeidet. F.eks.: Karolinska Institutet søker i dag et formelt samarbeid med Universitet i Oslo og GE Healthcare er en av medlemmene i den norske næringslivsklyngen The Life Science Cluster. Statsbesøket kan være med på å fremme samarbeidene til nye nivå med stor betydning for næringsutvikling i Norge.

Bakgrunn:

Vertskapet (Karolinska Institut) har pekt på denne CT-laben som et av de mest unike og teknologisk moderne besøksmål. Besøket til denne labben passer også godt med at Karolinska Institutet og Universitet i Oslo planlegger å undertegne en MoU om livsvitenskap og helse i løpet av statsbesøket

13:00-16:00 Site visit to SciLifeLab

 • Lokasjon: Karolinska Institutet Science Park
 • Arrangør: The Life Science Cluster
 • Kontakt person: Bjarte Håvik, epost: bjarte@tlsc.no
 • Svensk partner: Karolinska Institutet Science Park
 • Estimert antall deltakere: 30 påmelding med bekreftelse (kan muligens utvides hvis stor interesse)

SciLifeLab senteret er et verdensledende nasjonalt senter/lab for storskala FoU og et av de største molekylærbiologiske forskningslaboratoriene i Europa, og som samtidig er i front av innovasjon innenfor livsvitenskap og helse.

Program (tidslinjer under utarbeidelse)

13:00-16:00 Velferdsteknologi – Studiebesøk (påmelding, begrenset antall)

 • Lokasjon: Stockholm, Huddinge kommune
 • Arrangør: Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster
 • Kontakt person: Arild Kristensen, arild@valide.no
 • Svensk partner: Anna Riby, Swecare Foundation
 • Antall deltakere: 30, - begrenset antall

Målet med besøket er å bli nærmere kjent med ulike måter å drive velferdsteknikk innom behandling og omsorg i kommuner og på eldreboende i Stockholm og i regionen rundt. Se på samarbeid mellom kommuner og selskap og spesielt innenfor eldreboliger.

Program - kommer

13:00-16:00 Highway to Healthcare for tech innovations (begrenset antall, bekreftelse på påmelding)

 • Lokasjon: Sahlgrenska Science Park
 • Arrangør: Norway Health Tech
 • Kontaktperson: Trine Radmann Trine.Radmann@norwayhealthtech.com
 • Estimert deltakere: Registrering, begrenset deltakelse

SciLifeLab senteret er et verdensledende nasjonalt senter/lab for storskala FoU og et av de største molekylærbiologiske forskningslaboratoriene i Europa, og som samtidig er i front av innovasjon innenfor livsvitenskap og helse.

Samarbeid på tvers mellom offentlige og private svenske helseinnovatører og økosystem og norske offentlige og private helseinnovatører og økosystem gir muligheter og åpninger slik at vi sammen står sterkere. Dette programmet har fokus på samhandling, nettverksbygging, muligheter og innovasjonsåpninger i spesielt spesialisthelsetjenesten i tillegg til primærhelsetjenesten.

Program

11:30-13:00 Lunsj og nettverking

  • Scaleup opportunitets, Market Access

Partnerships, market entry, innovation opportunities and possibilities for scale ups and start ups.

  • Tech Drives Health

Meet healthtech companies who drives health and business in sectors within and outside healthcare. Large companies and SMEs and cross sectorial companies

  • Time to connect

We have a "fika" and time to connect with the stakeholders from previous sections

15:15 – 16:00 Navigate The Hurdles

We navigate through hurdles as ICS, GDPR, procurement etc

Stakeholders from the eco system presents oppurtunities and ways to market entry


4.mai Göteborg

08:15 – 11:30 Bedriftsbesøk til AstraZeneca BioVentureHub og GoCo Health Innovation City (kun inviterte)

 • Lokasjon: AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 50 Mölndal
 • Arrangør: Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster
 • Kontaktperson: Bjarte Håvik bjarte@tlsc.no
 • Svensk partner: AstraZeneca BioVentureHub og GoCo Health Innovation City og Sahlgrenska Science Park
 • Estimert deltakere: 50 pax

Program (tentativt): Økosystem for bærekraftig og vitenskapelig innovasjon

Fokus i programmet vil være økosystemer for innovasjon for Helse- og livsvitenskaplig innovasjon og industri. Målet er å identifisere muligheter for norsk svensk samarbeid og samarbeid innat i Norden. Dette vil øke Nordens konkurransekraft og fremme internasjonal eksport for helsenæringene.

Velkommen

Omvisninger

Museum: AstraZeneca’s Amazing Journey

Omvisning på fast utstilling. En populær omvisning for høynivågrupper (stasledere, politikkere, etc) hvor deltagerne blir tatt med gjennom vitenskapen og legemiddelindustriens historie frem til morgendagens AstraZeneca.

BioVentureHub (https://www.azbioventurehub.com/):

BioVentureHub er et innovativt 4D (drugs, devices, diagnostics, digital health) økosystem lokalisert i sentrum av AstraZenecas strategiske FoU senter i Gløteborg. Senteret legger til rette for startups og akademiske grupper med likestilt tilgang til AstraZenecas fasiliteter, eksperter og kompetanse, med mål om a fremme vitenskap og bedre behandling for pasienter. Senteret huser i dag 30 selskaper og 3 akademiske forskningsgrupper.

GoCo Health Innovation City (https://goco.se/):

GoCo er Gøteborgs nye helse-innovasjonsklynge. GoCo Health Innovation City samler et bredt og utradisjonelt spekter av selskaper, organisasjoner og eksperter for å kunne utløse nye potensialer i helseinnovasjon og for fremtidens helseløsninger.

Presentasjoner

Tema: Fremtiden for helseinnovsjon og økosystemer (eksempler/cases/selskaper/startups)

Eksempler fra Göteborg (GoCo Health Innovation City, BioVenture Hub, Health Works, OligoNova, Health Innovation West?)

Eksempler fra Norge

Samtaler og nettverking

Paneldebatt

Tema: Identifisere muligheter for samarbeid

Uformelle rundebordsamtaler

Tematiske rundebordsamtaler tilpasset registrerte deltagere/bedrifter

Arkiv