event

Åpent møte

31

januar 2022

Innspillsforum til Felles Kommunal Journal (FKJ)

Sammen med Norway Health Tech skal vi gi industriens innspill på Felles kommunal journal. Derfor arrangerer vi innspillsforum. Vi håper du blir med og gir oss dine innspill.

Felles kommunal journal skal bidra til at helsepersonell i kommunene får bedre og mer fremtidsrettede journalløsninger som gir enkel og intuitiv tilgang til helhetlige, oppdaterte, relevante og korrekte opplysninger om pasientene.

For å lese mer om arbeidet, se nettsidene til KS HER.


Vi ønsker medlemmenes innspill!

Aktørfora arrangeres torsdag hver tredje uke våren 2022. Vi ønsker i den forbindelse å invitere våre medlemmer til å være med i et felles innspillsforum arrangert i forkant av hvert aktørforum.


Der vil vi gå igjennom bakgrunnsmaterialet utsendt av KS som forberedelse til hvert møte. Målet med dette er å løfte frem innspill som er viktige for industrien, som vi tar med oss videre slik at stemmen til våre medlemmer blir hørt.

Innspillsfora vil foregå digitalt og invitasjon/møtelenke til hvert forum vil sendes ut til de som ønsker å delta. Første innspillsforum er planlagt mandag 31. januar og deretter hver tredje uke, frem til 19. mai. Man trenger ikke forplikte seg til å delta på alle møter for å melde sin interesse.

Klikk på lenken for å registrere deg, da vil du få tilsendt invitasjoner og bakgrunnsmateriell uten å måtte melde deg på hvert møte. Du finner også bakgrunnsmaterialet nederst på denne siden.


OGSÅ NOE FOR DEG?

Bli med på webinar for leverandører

Når? 10. februar

Er du leverandør? Da er du invitert av Felles Kommunal Journal Interim AS til markedsundersøkelsen (RFI). De ønsker dine innspill til hvordan digitale plattformer kan forbedre dataflyt, samarbeid og sikker bruk av pasienters helsedata.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING HER

Arkiv