event

Åpent møte

07

oktober 2021

Webinar om EIC Accelerator

EIC Accelerator er en finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter med banebrytende innovasjon, internasjonale ambisjoner og stort vekstpotensiale. Bli med på webinar og lær mer om mulighetene!

Tid: 07.10 fra kl. 10.00 - 11.00

Sted: Digitalt

EIC Accelerator er en finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter med banebrytende innovasjon, internasjonale ambisjoner og stort vekstpotensiale. Ordningen er åpen for alle bransjer, og må bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Her kan man søke om tilskudd på inntil 2,5 millioner euro, samt mulighet for egenkapitaltilskudd på inntil 15 millioner euro. EIC Accelerator består av både finansiering, coaching og akseleratortjenester.

Ida Jaarvik Hetland, EU-rådgiver for Rogaland og Agder i Innovasjon Norge skal på oppdrag for Nordic Edge, VIA-Vital infrastruktur arena og Norwegian Smart Care Cluster gi en innføring i EIC Accelerator.

I samarbeid med VIA - Vital Infrastruktur Arena, NES, Stiim, Nordic Edge

***

Arkiv