event

Åpent møte

12

oktober 2021

Helseteknologikonferansen 2021

Velkommen til Helseteknologikonferansen 2021! For sjette gang arrangerer Tekna i samarbeid med NSCC og Norway Health Tech en av landets viktigste møteplasser for alle som er interessert i helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon.

Vi mener at innovasjon skjer best når helsevesenet kommer sammen med leverandørene – og når merverdi for bruker, pasient og helsepersonell står i sentrum. På Helseteknologikonferansen treffer du hele sektoren for interessante samtaler om nytenkning og problemløsning.

Møteplass for helsesektoren

Helseteknologikonferansen er møteplassen der du treffer hele helsesektoren. Få innblikk i nyttige arbeidsmetoder, få med deg de gode historiene, oppdater deg på teknologitrendene og rammebetingelsene for utvikling nye og bedre helsetjenester for både pasienter og helsepersonell.

  • Hva kjennetegner vellykket teknologiutvikling i helse?
  • Hvordan lykkes man med tjenesteinnovasjon og innføring av ny helse- og velferdsteknologi?
  • Hvordan griper vi muligheten til å bygge ny norsk kunnskapsnæring i helse?

Den sjette Helseteknologikonferansen

I 2021 arrangeres den sjette Helseteknologikonferansen. Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en viktig møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, både i helsetjenesten og i industrien.

    "Gevinstene ved et samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige kan bli som et kinderegg for Norge: Pasientene får et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og bærekraftig, og vi får en fremvekst av en kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser" - Helseminister Bent Høie, under lanseringen av den nye Stortingsmeldingen om helsenæringen.

Vårt budskap er at dersom vi skal lykkes med å styrke de norske helsetjenestene, må vi samarbeide bedre på tvers - ikke bare mellom det offentlige og det private, men også innad i helsetjenestene.

Årets konferanse blir av det hybride slaget hvor du både kan få muligheten til å delta fysisk eller digitalt.

Målgrupper

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Parallelle spor

Arrangementet deles i to parallelle spor, der primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vektlegges for seg. Nå foregår det imidlertid så mange prosjekter på tvers at begge spor er like interessante uansett hvor du jobber. Du kan veksle fritt mellom sporene.

Gründervirksomhet på Helseteknologikonferansen

Utvikling av nye patenter innen teknologi og tjenester for helse og omsorg er noe av det aller mest spennende som skjer i Norge akkurat nå. Helseteknologikonferansen skal sette dette på dagsorden.

Gründertorget

Møt mennesker som finn nye og smarte løsninger på hindre du trodde var uoverkommelige. På Helseteknologikonferansen møter du vårt landslag av oppstartsselskaper. Under konferansen kan komme i prat med de. Vi inviterer oppstartsselskaper til å presentere sine løsninger slik at du kan la deg imponere av de nye innovasjonene som kommer - og kanskje få nye ideer selv. Få også med deg korte startup-pitcher i programmet.

Årets helsegründer

Vi gjentar suksessen fra tidligere og kårer Årets helsegründer. Vinneren får heder, ære (og litt til). Klikk her for mer informasjon om prisen og hvordan du kan nominere den du synes fortjener prisen!

Sponsor og utstiller program

Vi tilbyr utstiller og sponsor program til deg som ønsker å profilere deg på Helseteknologikonferansen. Årets pakker finner du under.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Anita i Norway Health Tech eller Therese i Norwegian Smart Care Cluster.


Platinum samarbeidspartner (1) Gull - samarbeidspartner (4) Sølv utstiller (10) Gründer utstiller
Stand 4 kvadrat Stand 4 kvadrat Stand 3 kvadrat Plass til en roll-up, ca 1 kvm
Strøm, bord Strøm, bord Strøm og bord Inngangsbillett
Fem inngangsbilletter Tre inngangsbilletter To inngangsbilletter Profilering digitale flater
Profilering digitale flater Profilering digitale flater Nevnt i digitale flater
Samlet annonsering i SOME Samlet annonsering i SOME Programpost
Sponsor gründerutstillingen og start-up session Helsegründerpris "brought to you by…"
Synlighet på scenen som sponsor av gründer uts og startup session
Kr. 50 000 Kr. 30 000 Kr. 20 000 Kr. 3 000


***

Arkiv