event

Åpent møte

18

august 2021

Hvordan sikre morgendagens helsetjeneste med nok testkapasitet i Norge

Hvordan kan vi bygge en solid helsetjeneste i Norge med gjennomtestede behandlinger, produkter og tjenester levert av norske innovatører? Vi møtes i UiA-teltet under Arendalsuka for å diskutere problemstillingen. Du kan også strømme arrangementet.

Bildet er fra prosjektet RoboCare, der det digitale hjelpemiddelet Berntsen ble testet på Tasta sykehjem i Stavanger. Målet var å finne ut hvordan hjelpemiddelet bidra til å opprettholde kontakten mellom beboere på sykehjem og deres pårørende. (Foto: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster)

HVEM? Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech

HVA? Debatt om løsninger for morgendagens helsetjenester

HVOR? UiA-teltet, Langbryggen

NÅR? Onsdag 18/8 2021 15:30 - 16:30

STRØMMING: På denne siden strømmes arrangementet

ARENDALSUKA: Til nettsiden til Arendalsuka

Som de fleste andre vestlige land, går Norge mot store endringer i behovet for helsetjenester. Demografien endres, antall kronisk syke øker og vi blir flere. Helsepersonellet blir slitne, og mange velger å gå ut av yrket.

For å kunne levere på fremtidens krav til helsetjenester, må det legges til rette for at nye behandlinger, produkter og løsninger skal kunne testes i Norge. Tester må til for å sikre pasientsikkerhet, men også for å sikre at løsninger som lages faktisk løser det tiltenkte problemet.

Testkapasitet er en stor mangelvare i Norge, og vi er på bristepunktet. Det betyr at bedrifter må ut av landet for å teste. De tar med seg verdiskapning, arbeidsplasser, kompetanse og innovasjon som vi kunne beholdt i Norge.

Hvordan skal vi unngå at dette skjer?

Myndighetene vil at vi skal bygge pasientens helsetjeneste. Da må vi legge til rette for det – og sammen er vi på god vei. Med en samlet innsats sikrer vi også trygge norske arbeidsplasser.

Helseklyngene Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech går sammen om å sikre morgendagens helsetjenester. En del av løsningen er å opprette et nasjonalt testsenter der store og små selskaper fra hele landet kan nyte godt av ressursene og lære av hverandre.

Vi inviterer til diskusjon og politisk debatt om løsninger for morgendagens helsetjenester. Velkommen!

Program

«Hvordan skaper vi morgendagens helsetjenester sammen?» Innledning v/ Tarje Bjørgum fra Abelia.

«Hva er behov for testkapasitet i Norge?» Lederne av helseklyngene Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech tar diskusjonen. Vi hører fra Arild Kristensen (NSCC), Ketil Widerberg (OCC) og Lena Nymo Helli (NHT).

«Samskaping er nøkkelen.» Margunn Aanestad gir oss bildet med Universitetet i Agder sine briller på. Hun er nemlig professor ved Institutt for Informasjonssystemer og faglig leder for Senter for e-helse ved Universitetet i Agder.

«Hvilke muligheter har vi til å utvikle et nasjonalt testsenter i Norge?» Bjørn Arne Skogstad, seniorrådgiver i SIVA presenterer muligheter.

«Hvordan fungerer et gode testsentre?» Willie Vågen leder for Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre forteller hva de har fått til.

«Vil politikerne legge til rette for bedre testkapasitet – og i så fall hvordan?» Det skal kunnskapsrike politikere debattere.

Arkiv