event

Åpent møte

12

mai 2021

Matchmaking - nye markedsmuligheter i helsesektoren

Innovasjonspartnerskapet Velferdsteknologi Agder er på jakt etter bedrifter som kan løse sømløse velferdsteknologitjenester. I dette webinaret får du oppdatert nytt fra prosjektet og møte andre leverandører som søker samarbeidspartnere.

Tidlig i andre halvdel av 2021 vil RKG e-helse Agder lyse ut et innovasjonspartnerskap med 13,5 millioner i potten. Av erfaringer fra tidligere Innovasjonspartnerskap løses ikke oppgaven av en bedrift alene, men i samarbeid med flere. Dette bidrar til kompetanseheving på tvers av virksomheter og bedre løsninger for samfunnet. Bli med oss på dette webinaret for mer informasjon om prosjektet, og ikke minst muligheten til å møte dine framtidige samarbeidspartnere.

FÅ MED DEG DENNE PRESENTASJONEN AV PROBLEMSTILLINGEN:

HVEM: Arrangeres av Norwegian Smart Care Cluster, Digin og I4Helse i samarbeid med Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet

HVA: Webinar og matchmaking knyttet til Innovasjonspartnerskapet Velferdsteknologi Agder

HVOR: Zoom (du får lenke tilsendt ved påmelding)

NÅR: 12. mai - 08.30-10.00

PÅMELDINGSFRIST: 10. mai kl. 10.00

Dere finner presentasjoner fra Marit Svindland og Riche Vestby under.

Alle deltakere får tilsendt informasjon om selskapene fra pitchen via e-post.

Mer informasjon om innovasjonspartnerskapet: Se her

Målet med prosjektet: Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand til å levere gode og effektive tjenester. Innovasjon Norge finansierer utviklingen av løsningen. RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad.

Program:

08.30 Velkommen og introduksjon til dagen v/Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster

08.35 Presentasjon av utfordringer og behov i innovasjonspartnerskapet v/prosjektleder Marit Svindland

09.00 Hvorfor matchmaking - og hva er erfaringene fra innovasjonspartnerskapene som pågår v/Riche Vestby

09.10 Bedriftspresentasjoner i plenum, og deretter i mindre grupperom


Relaterte dokumenter:

Arkiv