event

Åpent møte

10

juni 2021

Digitalt utenforskap må motvirkes – men hvordan gjør vi det?

I takt med digitaliseringen er det viktig at den enkelte innbygger har tilgang til og forutsetninger for å ta i bruk digitale tjenester. Hvordan hindrer vi digitalt utenforskap i et bærekraftig velferdssamfunn?

Tid: 10.06 fra kl. 12.00 - 13.30

Sted: Webinar

Digitale helseløsninger og velferdsteknologi vil bli et viktig verktøy for å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, og den pågående koronakrisen har ført til en boost i bruken av digitale helseverktøy. Men når offentlige velferdstjenester blir digitalisert fordrer det at brukere og pasienter både har tilgang til og mestrer løsningene for å kunne benytte seg av tjenestene. Hvis ikke kan det oppstå en fare for digitalt utenforskap, og et digitalt klasseskille mellom ulike deler av befolkningen.

I dag anslås det at mellom 400.00 – 800.000 er helt eller delvis analoge, som vil si at de opplever utfordringer med å mestre digitale verktøy og tjenester. Majoriteten i denne gruppen er eldre over 65 år, og prognoser fra SSB viser at nesten én av fem kommuner vil ha en befolkningsprofil der mer enn 30 prosent av innbyggerne er 67 år og eldre i 2035. Man trenger altså å finne metoder hvor samfunnet balanserer økt grad av digitalisering med en aldrende befolkning og sårbare grupper som risikerer å falle utenfor hvis de ikke henger med i svingene.

Hvordan legger vi til rette for digital inkludering slik at alle kan ta del i det digitale samfunnet? Hvordan kan offentlig sektor, brukere og næringslivet jobbe sammen for at nye digitale løsninger blir tatt i bruk blant ulike deler av befolkningen?

Dette er noe av det vi skal undersøke i dette webinaret. Du vil få innblikk i problemstillingen fra forskningen, fra det offentlige perspektivet, brukersiden og ikke minst fra leverandører som utvikler morgendagens helseløsninger.

Program

  • Innledning v/ Norwegian Smart Care Cluster
  • Digitalisering gjør hverdagen enklere for de fleste, men krever innsats for at alle skal henge med! v/ Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland
  • Det utfordrende utenforskapet, v/Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet
  • No Isolation : vi knytter folk sammen gjennom varm teknologi v/ Anders Ruud Sørli
  • Seniorforsker Bettina Husebø, Senter for alders- og sykehjemsmedisin (Sefas) - Universitetet i Bergen
  • DigiVenn modellen, v/Iselin Vistekleiven (Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal), Henriette Fossøy Brustuen (DigiVenn og elev VG1 Helsefag) og Anita Stokstad (Vågå kommune)
  • Easymeeting - digital revolusjon for eldre, v/ Hans Johan Tofteng og Arne Ulvolden («Bestefar»)
  • Kakadu - Hvordan adressere digital opplæring på en ny og fremtidsrettet måte?

Arrangeres i samarbeid med:

Relaterte dokumenter:

Arkiv