event

Åpent møte

23

november 2021

Helseplattformen og norsk leverandørmarked – hva er mulighetene?

Helseplattformen AS etablerer ny, felles journalløsning for sykehus, kommuner, fastleger og innbyggere i Midt-Norge. På webinaret får du få svar på hvordan det legges til rette for innovasjon og integrasjoner med andre aktører på e-helsemarkedet.

Helseplattformen AS i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech har gleden av å invitere til seminar tirsdag 23. november kl. 14 – 15.30. Formålet med webinaret er å gi leverandører innsikt i mål og status med Helseplattformen-prosjektet, hvilke integrasjonsmuligheter som finnes i Epic, og starte dialog rundt arbeid med innovasjonsstrategi for Helseplattformen. Selskapet er eid av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune, og arbeider nå med tilpasning av det amerikanske systemet Epic og forberedelser til innføring fra våren 2022.

OPPTAK FRA WEBINARET

HAR DU INNSPILL? Send dem gjerne til foi@helseplattformen.no

HVA: Webinar om Helseplattformen-prosjektet

NÅR:
23. november kl. 14.00 til 15.30

HVOR:
Digitalt (du får tilsendt lenke ved påmelding)

HVEM:
I regi av Helseplattformen AS i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech

HVORDAN: Påmelding, gratis

Program

14:00 – 14:05 Velkommen v/ Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

14:00 – 14:20 Hva skjer i Helseplattformen? v/Øyvind Høyland (konst. leder for forvaltning, Helseplattformen AS)

14:20 – 14:40 Integrasjonsmuligheter med Epic «Epic Interoperability – how to interoperate and integrate with Epic” v/Greg Larson (Head of Operations – Epic Norway & Finland) & Chris Cameron (Epic) Technical Services

14:40 – 15:00 Pexip – første norske leverandør på Epic App Orchard v/Per Martin Botten (Director Public Sector Nordics, Pexip)

15:00 – 15:10 Innovasjonsstrategi for Helseplattformen v/Hilde Berg-Karlsen (Innovasjonskoordinator, Helseplattformen AS)

15:10 – 15:30 Innspill og diskusjon


Arrangeres i samarbeid mellom:

Relaterte dokumenter:

Arkiv