event

Åpent møte

17

februar 2021

Behovene i helsebransjen med søkelys på mental helse og rehabilitering

Her kommer en unik mulighet for en-til-en møter med testfasiliteter innen sykehussektoren. I dette webinaret lærer du mer om spesifikke behov innen mental helse og rehabilitering.

OPPTAK AV WEBINARET FINNER DU HER


HVEM: Arrangør er Nordic Proof

HVA: Webinar og en-til-en møter, (vertskap Norge)

HVOR: Digitalt 17.02.2021 - 12.00-14.30

Nordic Proof inviterer helseteknologiselskaper til webinar, og byr på innsikt i initiativ innen mental helse og rehabilitering. Innsikten får selskapene fra disse partnerne i nettverket Nordic Proof: Oulu Health Labs (partner fra Finland) og Sunnaas Rehabilitation Hospital (partner fra Norge). Begge disse aktørene har behov for innovative løsninger som forbedrer tilbudet av helsetjenester.

Alle partnerne i Nordic Proof vil være tilgjengelige for en-til-en møter etter webinaret.

Målgruppen er selskaper med produkter eller løsninger som trenger test fra et sluttbrukerperspektiv.

Selv om søkelyset settes på innovasjon relatert til helse og rehabilitering er alle selskaper innen helseteknologi med behov for testfasiliteter velkomne. Selskaper som allerede er i kontakt med Nordic Proof oppfordres til å benytte seg av denne muligheten for personlige møter.


Norwegian Smart Care Lab er en av partnerne i nettverket Nordic Proof.

LES MER: Hva er Nordic Proof

LES OGSÅ: Norwegian Smart Care Lab - tester morgendagens helseløsninger

(Arrangementet blir arrangert på engelsk.)

Program:

12:00 pm Welcome and short intro to Nordic Proof and the program, Siri Stabel Olsen, Coordinator Nordic Proof

12:10 pm An innovation partnership; «Goals and Activities where the Patient is». Lene Mosberg, Testbed Coordinator Sunnaas rehabilitation hospital. Sunnaas Hospital has been awarded funding from Innovation Norway to carry out the project «Goals and Activities where the Patient is». The project is implemented as an innovation partnership, where solutions to needs will be developed in close collaboration with the business community. It is a goal that the project results in a procurement

12:30 pm Health and social services reform in Finland – ongoing project “POPsote” , Jouko Luukkonen, POPsote project director

12:40 pm Examples of co-creation, Timo Alalääkkölä, Manager of Testing and Innovations, Oulu University Hospital

12:50 pm Citizen-centric approach to developing mental health services – experiences from Oulu, Eeva Kiuru, Health Innovation Academy

1:00 pm Closing of webinar and start One2One meetings in separate online meeting rooms

2:30 pm End program


Arkiv