event

Åpent møte

30

april 2020

Helsenæringens verdi 2020

Velkommen til lansering av årets rapport «Helsenæringens verdi». I lys av dagens situasjon har rapporten lagt vekt på konsekvensene av Covid-19 for næringen, i tillegg til en gjennomgang av fjoråret og forventninger for 2020-tallene.

Næringens bidrag i form av samfunnsøkonomisk verdi for innbyggere og helsevesen er større enn næringens verdiskaping. Eksemplene er mange: Bedre helse, økt livskvalitet, forlenget levetid, redusert sykefravær, økt sysselsetting og styrket effektivitet i sykehus og kommunale omsorgs-tjenester.

Rapporten dokumenterer næringens utvikling og status i dag, men vi ser først og fremst fremover. Velferdsstaten er under press. På kort sikt er det i første rekke koronaepidemien og dets enorme konsekvenser for norsk økonomi som er den sentrale utfordringen for både staten og næringslivet. Men, uavhengig av dagens situasjon vet vi at de neste tiårene vil være krevende for den norske velferdsstaten, med eldrebølge og økt prevalens av folkesykdommer som kreft og demens.

Aktørene som står bak Menon-rapporten:


Arkiv