event

Åpent møte

04

mars 2021

Hvordan forebygge og forsinke demens

Demens er en av de største utfordringene i det tjuende århundret for menneskene som blir rammet, de pårørende og samfunnet i sin helhet. Kan man forebygge og forsinke utviklingen av demens?

Tid: 04.03 fra kl. 12.00 - 13.30

Kopi av alle presentasjonene finner dere nederst på siden


Vi står ovenfor et digitalt paradigmeskifte innen helse og omsorg. I 2050 trengs det 260 000 som jobber innen helse. Det tilsvarer 1 av 3 arbeidstakere, sammenlignet med 1 av 7 i dag. Den pågående pandemien har bidratt til at både helsevesen og innbyggere har fått øynene opp for behovene og gevinstene ved å bringe ny teknologi inn i helsetjenesten. Og her ligger noe av nøkkelen når vi skal skape et bærekraftig fremtidig helsevesen.

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og ettersom vi lever lenger og får en stadig økende andel eldre i vår befolkning vil dette antallet trolig dobles innen 2050. Over 400 000 er nær pårørende til en med demens. Hvordan kan ny teknologi bidra til å forebygge og tidlig diagnostisere utviklingen av demens? Og er det teknologi som kan gi oss økt livskvalitet hvis sykdommen treffer oss?

Dette er noe av det vi skal utforske i dette webinaret.

Program

 • Digitalisering og varme hender vil sammen skape et bærekraftig helsevesen v/ Bettina Husebø, professor ved Universitetet i Bergen og leder av Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)
 • Motiview - minutter i minner, mening og menneskeglede. v/ Roald Kvam, Chief Strategy Officer, Motitech
 • Tidlig demens diagnose ved hjelp av kunstig intelligens – innblikk i nytt forskningsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus. v/ Ira Haraldsen, AI-Mind.EU Cognitive Health Research Group, Oslo Universitetssykehus
 • Kaffeprat med Rune Samdal – pårørende og medlem av brukerrådet til SEFAS
 • Presentasjon av ulike løsninger:
  • Somnofy ved Hepro: Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Den er et verdifullt støtteverktøy for alle som er opptatt av brukerens helsetilstand.
  • VilMer / MinMemoria: MinMemoria digitaliserer livshistorien og VilMers digital plattform gir økt tilgang på positive aktiviteter og opplevelser. Målet vårt er å gi ansatte gode verktøy som gjør det enklere å jobbe personsentrert og fylle dagene til eldre med aktivitet og livsglede.
  • Televindu: Televindu er et hjelpemiddel som bruker audiovisuell sansestimulering til å skape trygghet, vekke interesse, øke matlyst, og bidrar til å forebygge uro og angst. Dette gir en økt livskvalitet og samtidig forenkler hverdagen for pleiere og pårørende.


Webinaret arrangeres i samarbeid med

Relaterte dokumenter:

Arkiv