event

Åpent møte

04

mars 2021

Forebygging og forsinkelse av demens

Demens er en av de største utfordringene i det tjuende århundret for menneskene som blir rammet, de pårørende og samfunnet i sin helhet. Kan man forebygge og forsinke utviklingen av demens?

Tid: 04.03 fra kl. 12.00 - 13.30

Sted: Webinar (link ved påmelding)


Programmet er under utvikling

***

Webinaret arrangeres i samarbeid med

Påmeldingsskjema


Arkiv