event

Åpent møte

03

september 2019

Boklansering om digitale helseutfordringer

«Ansvarlig Innovasjon» - hva er det? Nå lanseres boka som presenterer digitale innovasjoner i helsetjenester i forskjellige land - Brasil, Norge, Nederland, Portugal, Storbritannia og USA.

Boka diskuterer hvilke utfordringer og muligheter som oppstår og hvilken lærdommer vi kan høste av de digitale innovasjonene andre har gjort.


Lærdom fra andre land

For det er liten tvil om at helsesektoren stadig møter nye utfordringer: Vi lever lengre, utvikler livsstilssykdommer, er mer informerte, har høye forventninger og god kunnskap om egen helse. Disse faktorene driver kostnader og nye løsninger må utvikles for å kunne følge utviklingen. Digital helseteknologi har et lovende utgangspunkt da en kan effektivisere prosesser, og dermed oppnå kostnadsbesparing. På den andre siden er der utfordringer i forhold til at bruker skal føle seg ivaretatt.

-Vi har derfor diskutert emnet «Ansvarlig Innovasjon» med utgangspunkt i helsesektoren. I boka presenterer vi digitale innovasjoner i helsetjenester i forskjellige land - Brasil, Norge, Nederland, Portugal, Storbritannia og USA, og diskuterer hvordan innovasjoner i denne sektoren skjer, hvilke utfordringer og muligheter som oppstår og hvilke lærdommer vi kan høste, sier Tatiana Iakovleva, professor på Universitetet i Stavanger som er redaktør for boka.


Lanseres i Innovasjonspark
Lanseringen skjer ved et arrangement i Innovasjonspark Stavanger, Måltidets hus, møterom «Samhandling», tirsdag 3. september kl 11.00-12.00.

De som deltar er redaktør: Tatiana Iakovleva (professor, UiS), Elin M. Oftedal (ass. professor, UiT/UiS) og John Bessant (Professor, Exeter (UK)/UiS)

Det blir paneldebatt med bidragsyterne til boka: dr. Thomas Laudal (UiS), dr. Elisa Thomas (UiS), dr. Paul Benneworth (HVL/Univ. of Twente), Raj Kumar Thapa (UiS), Dagfinn Wåge (Lyse AS).

I tillegg deltar Helge Rynning fra Norges Forskningsråd. Han vil si mer om hvordan Forskningsrådet jobber med «Ansvarlig innovasjon».

Hva: Boklansering

Hvor: Måltidets hus, rom Samhandling

Når: 3. september, 11.00-12:00, forfriskninger

Boklanseringen skjer i forkant av Valide-dagen, som er et utvidet lunsj-arrangement i Måltidets hus, kl 12.00-13.30. Tema for Validé-dagen er Smart-tech med utgangspunkt i Smart City-klyngen.

Hvis du ønsker lunsj, og å delta på Validé-dagen, må du også melde deg på her:  https://www.eventbrite.co.uk/e/valide-dagen-tickets-69274340417 

NB: Dette er ikke samme lenke som påmelding til boklanseringen. Den finner du nederst.

Her kan du lese mer og kjøpe boka: Responsible Innovation in Digital Health


English summery
The health sector faces many challenges today and represents a significant cost in the country's economy. Digital healthcare appears to offer a rosy future for patient-centred high quality healthcare delivery at an affordable cost and open to all. However, what if these miraculous technological developments are abused, exposing society to the “dark side” of digital innovations by ignoring user voices? We have therefore discussed the topic «Responsible Innovation» based on the health sector.

In the book we present cases of digital innovations in healthcare services across different countries – Brazil, Norway, the Netherlands, Portugal, UK and USA, and discuss how innovations in this sector happens, what challenges and opportunities arises and what lessons can we learn from that.

If you want to attend lunch you also have to register for Valide-dagen here: https://www.eventbrite.co.uk/e/valide-dagen-tickets-69274340417

Be aware that this is not the link to joint the book launch. You have to sign in for both events. Thanks.

Arkiv