event

Åpent møte

04

september 2019

Anskaffelsesdagen

Næringsforeningen inviterer, i samarbeid med Simonsen Vogt Wiig og Norwegian Smart Care Cluster, til en anskaffelsesdag med presentasjoner av nyheter innen regelverket, rettspraksis og ikke minst hvordan innkjøperne anvender regelverket i praksis.

Hvilke store prosjekter ligger foran oss i regionen, og hvordan utvikle en best praksis slik at innkjøper og leverandør totalt får et best produkt eller tjeneste? På Anskaffelsesdagen får du svarene du trenger.

Få med deg presentasjoner av nyheter innen regelverket, rettspraksis og hvordan innkjøperne anvender regelverket i praksis. I tillegg får du innsikt i konkrete anskaffelsesplaner, og hvordan det offentlige jobber for å sikre innovasjon, miljø og samfunnsansvar i anskaffelsene.

Se Næringsforeningens nettsider for mer informasjon og påmelding.


Program:

08.00 Registrering og bli kjent.

08.20 Velkommen, ved Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.

08.30 Strategisk bruk av anskaffelser for å stimulere til innovasjon og nytenkning, ved Elvur Thorsteinsdottir, avdelingssjef anskaffelser Stavanger kommune.

09.10 Hva er nytt på regelverksfronten? Endringer, viktige saker fra KOFA og ny rettspraksis, ved Arne Oftedal, advokat/partner SVW.

09.40 Q & A.

09.45 Pause med frukt og kaffe.

10.00 Hvordan vinne anbudskonkurranser og leve med resultatet etterpå, ved Tor Stokke, Partner, SVW.

10.45 "Grønne anskaffelser", ved Trine Lise Fromreide, Partner, SVW.

11.05 Likestilling- lovligheten av å ta hensyn til mangfold/kjønnsbalanse ved offentlige anskaffelser, ved Anne Buan, Advokat og assosiert partner SVW.

11.25 Kort beinstrekk.

11.35 Store fremtidige behov for tjenester og produkter til foretakene i Helse Vest ved Jannicke Daae Tønjum, divisjonsdirektør Sykehusinnkjøp HF.

12.00 Åpen diskusjon, og individuelle spørsmål til innlederne.

12.15 Lunsj.

13.00 Slutt. 


Arkiv