event

Workshop

28

august 2018

Innovasjonspartnerskapet «Nyskapende pasientforløp»: Møt Sykehuset i Østfold og finn mulige samarbeidspartnere for å gi tilbud til et spennende prosjekt

Tid: 11:30 - 14:30. Vi starter med lunch. 

Sted: Ipark, Måltidetshus, Stavanger

Vil du være med på å utvikle nye løsninger slik at kreftpasienter kan få en bedre hverdag? Da må du bli med på workshop der du får høre mer om behovet som ligger til grunn når Sykehuset Østfold nå jobber med konkurransegrunnlaget for en anskaffelse de har kalt «Nyskapende pasientforløp».

Konkurransen handler om å få opp nye teknologiske løsninger slik at kreftpasienter kan få mer behandling og oppfølging i hjemmet. Anskaffelsen gjennomføres som et innovasjonspartnerskap og Sykehuset Østfold jakter på en eller flere utviklingspartnere som kan løse utfordringene i tett samspill med sykehuset og deres pasienter.

NSCC inviterer til workshop der du som leverandør får mulighet til å lære mer om behovet og konkurranseformen, samt mulighet til å treffe mulige samarbeidspartnere. Det vil blir kjørt uformell matchmaking mellom leverandørene som en del av workshopen.

Du møter Ingunn Olsen og Vivi Håheim fra Sykehuset Østfold som vil fortelle om behovet de har for nye løsninger. I tillegg vil Riche Vestby fra Leverandørutviklingsprogrammet kort informere om Innovasjonspartnerskap som konkurranseform.

 


Påmeldingsskjema


Relaterte dokumenter:

Arkiv