event

25

april 2018

Helsenæringsverdi 2018

Hvordan står det egentlig til i norsk helsenæring? NHO gir tall og svar, og byr på debatt om utviklingen.

Vi legger for tredje år på rad frem oppdaterte og nye tall for verdiskaping i norsk helsenæring og diskuterer hva som skal til for å bygge næringen enda større. Du møter bedrifter fra hele helseverdikjeden og aktørene fra det brede konsortiet som står bak.

Program

  • 08:00 Enkel frokost og nettverksmulighet
  • 08:30 Velkommen v/administrerende direktør Håkon Haugli, Abelia
  • 08:40 Helsenæringens betydning for Norge v/statssekretær Magnus Thue, Nærings- og fiskeridepartementet
  • 08:50 Presentasjon av årets rapport v/Erik W. Jakobsen, partner Menon Economics
  • 09:20 Brobygging mellom næringsliv og sykehus v/Christian Skattum, innovasjonssjef OUS
  • 09:30 Paneldebatt med deltakere fra helsenæringen og andre sentrale aktører Globale næringskjeder, eksport og vertskapsattraktivitet Hva skal til for å utvikle hjemmemarkedet
  • 10:20 Avslutning og oppsummering v/administrerende direktør Karita Bekkemellem, LMI og administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel

Møteleder administrerende direktør Kathrine Myhre, Norway Health Tech. Aktørene bak Menon-rapporten:

Arkiv