event

06

april 2017

Dialogkonferanse: Elektronisk medisineringsstøtte

En innovativ anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Nasjonalt program for velferdsteknologi, Helsedirektoratet.

Tid: Fra 09:00 til 15:15

Sted: Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

Larvik kommune leder en fellesanskaffelse som trolig vil omfatte ni kommuner. Gjennom dialogprosessen vil man utforske hvilke muligheter som finnes for å lage nye tjenesteforløp for hele tjenestekjeden - "fra apotek til mage".
Flere av landets største kommunene deltar i dette samarbeidet, og samtlige ni kommuner er representert på dialogkonferansen. Gjennom dagen vil vi legge til rette for åpen dialog mellom leverandørene og kommunene. I første del vil kommunene presentere sine behov og utfordringer. I andre del inviteres det til en workshop der kommuner og leverandører vil samarbeide om å identifisere mulighetsrommet for den fremtidige tjenestereisen for elektronisk medisineringsstøtte.

Dialognotat med invitasjon til dialogkonferanse

Arkiv