event

05

september 2016

Informasjonsmøte - EU H2020 søknad og rådgivingstjenester for klyngemedlemmer

NSCC har fått en rådgiver (betalt av Innovasjon Norge) til bruk av medlemmene i klyngen som ønsker å søke i EU Horisont 2020 program. I møtet vil vi informere om dette tilbudet og søknadsmulighetene i Horisont 2020 og andre programmer

Tid: 13:00 - 15:00

Sted: Ipark - Måltidetshus - møterom Hos Ingrid

Med oppstart i slutten av august vil NSCC tilby medlemmer i klyngen søknad og rådgivningstjenester inn mot EUs Horizon 2020 program. Disse tjenestene inkluderer: 

  • Grant scan (individuell vurdering av søknadsmuligheter i Horizon 2020)
  • Hjelp til utvikling av søknader
  • Hjelp til å finne internasjonale partnere

Vi inviterer til et oppstartsmøte for å fortelle om vi kan hjelpe dere med.  I møtet vil vi dekke tjenestene rådgiveren vil tilby og gå igjennom de mest aktuelle søknadsmulighetene i Horisont 2020 og relaterte europeiske programmer (Eurostars og Active and Healthy Ageing).

Rådgiveren som vil hjelpe dere er Paul Vigmostad. Han har betydelig erfaring med prosjektutvikling mot Horizon 2020 og andre programmer. Tidligere har tidligere jobbet som forsker i IRIS (hvor han fortsetter i 20% stilling), som Product Manager i Opera Software og var Co-founder  i Netview (kjøpt av Opera).

Møtet vil også bli streamet for de som ikke kan delta fysisk, og replay vil gjøres tilgjengelig for medlemmer. 

For deltakelse på nett - videostreaming meld deg på her!


Arkiv