event

20

oktober 2016

Fellesmøte

NYHET: Vi slår Fellesmøte i klyngen sammen med Atea Community og har gleden til å invitere dere med på en større event med mange gode foredragsholdere og parallellforedrag.   http://www.ateacommunity.no/pr... 

MERK: Lokasjon for dette er STAVANGER FORUM

Atea Community arrangement er kostnadsfritt for påmeldte til NSCC sitt arrangement.

Ønsker du å delta på middag koster det 500.- 

Agenda for parallellforedrag - Helse og Velferdsteknologi


10.30 Teknologi er middelet. Trygghet der du er - er målet.

To store megatrender inntreffer nå: Den lenge varslede eldrebølgen, og færre hender og ressurser til å utføre omsorgen. Viktige tiltak for å møte disse utfordringene er å tilrettelegge for at mennesker kan ha mulighet til å bo lenger i eget hjem. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse og motvirke ensomhet. Safemate, et norsk ledende selskap innen trygghetsteknologi og løsninger, er kunngjort som vinner av det første virkelig store anbudet innen lokaliseringsteknologi i Norge. Hør om mulighetene og løsningene som skal leveres til kommunene Trondheim, Bergen, Tromsø, Drammen, Larvik, Skien med flere.

Foredragsholder: Jan Holm, Jan Holm, daglig leder, Safemate

11:20 Kommunen i førersete i møte med velferdsteknologi

Vi blir med på en reise i hvordan anskaffe og implementere Velferdsteknologi. Viktigheten med å ha fokus både på brukernes og de ansattes behov. Hvilken betydning har infrastruktur, administrasjon og økonomi. Hvor kommer dialogen med leverandørene inn?

Foredragsholder: Anne Gunn Aurås, Nittedal kommune

11:50 Lunch

12:50 Hverdagsmestring – helseoppfølging i eget hjem gir store gevinster!

Hvordan kan brukere ta kontroll over egen helse og samtidig få raskere og bedre oppfølging fra helsepersonell? Helseoppfølging på avstand gir store gevinster både for brukere, pårørende og helsevesen. Hør om mulighetene, og få med deg resultatene fra den første større norske studien på området.

Foredragsholder: Jens Espeland, Lege, spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og helseledelse 

13:30 Sandnes Kommune sin satsing på velferdsteknologi og fellesprosjekter på nord jæren.   

Foredragsholder: Trine Vos, Rådgiver fagstab levekår

13:55  Nytt fra Norwegian Smart Care Cluster 

Foredragsholder: Daglig leder Arild Kristensen

14:15  DNB Healthcare Competition - noe for din bedrift?

Foredragsholder:

Karen Elisabeth Ohm Heskja, Relations manager Startup & Growth companies

14:25 Bedriftspresentasjoner

ContinYou - Grenseløs velferdsteknologi - v/ grunder Terje Tobiassen

CGI - Hvordan gi et bedre tilbud til brukerne med smarte IT-løsninger v/ forretningsutvikler Jens Fossum

14:55 Slutt


Arkiv