event

25

februar 2016

Seminar: Åpne Data

Greater Stavanger og Norwegian Smart Care Cluster inviterer til seminar om åpne data.

Åpne data gir muligheter for verdiskaping for næringslivet, i form av nye tjenester eller økt kvalitet på eksisterende. En analyse gjort av McKinsey anslår at den årlige verdien av åpne data vil være på ca 3 trillioner dollar globalt.


Åpne data kan være med på å gjøre de offentlige tjenestene mer effektive og innovative. Tilgang på data kan påvirke måten vi jobber på.

Åpne data gir også lettere innsyn i offentlige prosesser, og bidrar dermed til vesentlig mer transparent forvaltning. Dette kan bidra til at tilliten til det offentlige styrkes.

Seminaret retter seg mot politikere, kommunal administrasjon og bedrifter som ønsker å vite mer om temaet.

Program:

11:00- 11:30 - Minglelunsj

11:30 Velkommen, Felix Laate, Greater Stavanger

11:40 – 12:10 - Læreplaner - Case fra Bouvet v/ Kjetil Molaug

12:10 – 12:40 - Sikkerhet, personvern og muligheter. Erfaringer fra San Fransisco, Lasse Andresen, Forgerock

12:40 – 12:50 - Kaffepause

12:50 – 13:30 - Open Amsterdam - citizen participation, civic engagement and open data, Ivonne Jansen-Dings, Open Data project manager at Waag Society

13:30 – 14:00 - Paneldebatt

Møtet finner sted hos Innovation Dock, Siriskjeret 27A, 4014 Stavanger og er en del av Greater Stavangers Impact Week
Arkiv