event

17

mars 2016

Helseteknologi konferansen 2016 - innføre, utvikle, utnytte teknologien

Dette er fagkonferansen for deg som jobber med helse- og velferdsteknologi, på sykehus eller i kommuner. Norwegian Smart Care Cluster sponser konferansen og klyngemedlemmer får rabatt.

Sted: Scandic Fornebu
Tid: 17. mars, klokken 09:00-17:00
Rabatt til NSCC-medlemmer

Dette er fagkonferansen for deg som jobber med innovasjon og innføring av teknologi og prosesser på sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Konferansen er arrangert av Tekna, Oslo Medtech og Norwegian Smart Care Cluster.

Bli oppdatert på ny teknologi og nye løsninger. Få økt kunnskap om hvordan dette innføres i helsetjenesten gjennom brukermedvirkning, brukerstyrt innovasjon, tjenesteinnovasjon og samhandling mellom ulike kompetansemiljøer.

På helseteknologifronten vil det skje svært mye i årene som kommer. Innen 2035 kommer Norge til å trenge opp mot 100.000 nye helsearbeidere for å opprettholde dagens helsetilbud. Dette er en situasjon vi ikke kan bevilge oss ut av. Ny helseteknologi og nye, smarte løsninger er derfor helt nødvendig - og fullt mulig.

Nyutvikling av helse- og velferdsteknologi handler ikke bare om hvordan man skal adaptere nye løsninger, men også unytte eksisterende ressurser og utvikle tjenestene. Dette krever tverrfaglig samarbeid mellom de som jobber i skjæringspunktet teknolog/samfunn/helse.

Programmet består av en overordnet fellessesjon etterfulgt av to spor:

 • Spor 1: Adaptering av nye løsninger i spesialisthelsetjenesten
 • Spor 2: Velferdsteknologi i kommunehelsetjenesten

 • Smakebit fra programmet:

  • Fremtidens helsevesen – vi tar et blikk inn i krystallkulen
  • Helseomsorg 21 – et helhetlig helsevesen for pasienten
  • Bli oppdatert på de siste innovative casene
  • Kost-nytte vurdering
  • Se programmet her


  Arkiv