event

07

februar 2017

Kommunene i Sør-Rogaland inviterer leverandører til å utforske mulighetsrommet for responssenter!

Tid: 10:00 - 13:00 inkl. lunch 

Sted: Stavanger, Ipark, Måltidetshus - møterom Hos Ingrid

Tretten kommuner i Sør-Rogaland (med Sandnes og Stavanger i spissen) jobber nå sammen i et prosjekt som skal utrede mulighetene for et interkommunalt helsefaglig bemannet velferdsteknologisk responssenter i regionen.

Vi inviterer til kreativ workshop med leverandører i Norwegian Smart Care Cluster som kan hjelpe oss med mulighetsrommet i dette prosjektet.  

Vi kommer til bordet med kommunene sine behov, både fra brukere, pårørende og ansatte. 

Dere kommer med et åpent sinn, med spennende produkter og vil blir gitt en sjanse til å få et innblikk i kommunenes behov og komme med innspill til hvordan vi kan gjøre dette til landets beste region for velferdsteknologi og telemedisin.

Workshop fasiliteres av klyngemedlem Inventas.


Relaterte dokumenter:

Arkiv