event

03

november 2015

Finansieringsseminar

Mobilisering for finansiering av FoU og Innovasjonsprosjekter. Hvilke muligheter er det for din bedrift i virkemiddelapparatet?

Norwegian Smart Care Cluster presenterer et samlet nasjonalt og regionalt virkemiddelapparat - i samarbeid med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Regionale Forskningsfond Vestlandet og VRI Rogaland (virkemiddel for regional innovasjon). Du får innføring i virkemidler og finansiering som kan være aktuell for din bedrift å søke, herunder; IKT Pluss, Skattefunn, Nærings-ph.d., IFU/OFU,

Etter presentasjonene kan du få et individuelt møte med de som har presentert.

Tid: Tirsdag 3 november: kl. 1100- 15:00

Sted: iPark, Måltidetshus, møterom Hos Ingrid

PROGRAM:

11:00 Kaffe, enkel lunsj og nettverking
11:30 Velkommen v/ Arild Kristensen – leder Norwegian Smart Care Cluster

11:35 Forskningsrådet
IKT Pluss
– IKT og digital innovasjon v/ André Fossen Mlonyeni,
Nærings-ph.d v/ Lisa Nordick, Forskningsrådet
SkatteFUNN v/Oddvar Grim, Forskningsrådet

12:35 Pause

12:45 Innovasjon Norge
Industriell/Offentlig Forskning og Utvikling (IFU/OFU) v/ Rune Nærland
Bedriftsnettverk v/Hans Kristian Torske
Andre gode virkemidler v/Bente Rød Eide

13:30 Regionale ordninger
VRI Rogaland – Hilde Uppstad
Regionale Forskningsfond Vestlandet – Mette Fossan Bergem

14:00 EU Horizon 2020 utlysning - fokus på IKT-Velferdsteknologi
Paul Vigmostad – IRIS

14:20 Oppsummering, spørsmål og individuelle diskusjoner med foredragsholdere:

15:00 – Slutt

Relaterte dokumenter:

Arkiv