event

12

november 2015

Fagdag om velferdsteknologi

Målgruppen er først og fremst beslutningstakere og ressurspersoner som jobber med innovasjon og velferdsteknologi for kommunene.

USHT Rogaland (utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem) har gleden av å invitere til fagdag om velferdsteknologi på Stavanger kulturhus 12.november!

Vi har følgende program

kl.08.30-09.00 Oppmøte og registrering Stavanger kulturhus - møteplassen

Stavanger kommune– introduksjon og status

Une Tangen - Prosjektleder for kommunalt nettverk på avdeling for innovasjon hos Kommunenes Sentralforbund :

  • «Morgendagens omsorg»
  • «Veikart for tjenesteinnovasjon»
  • «Velferdsteknologiens ABC»

Vi spanderer lunsj 11.15 -12.00

Sintef "Ny tjenestemodell for implementering av GPS som en del av tjenestetilbudet'

*Sissel Eriksen fra Utviklingsenheten i Drammen kommune: ”Hva må til for at GPS skal bli en tjeneste for personer med demens i kommunale tjeneste”

  • Hva som må tas stilling til i kommunen ang kriterier for tildeling, finansiering m.m
  • Samtykkevurdering og lovverk knyttet til bruk av GPS
  • Hva som må avklares før GPS tas i bruk og hvilke rutiner som må være på plass
  • Hvilke erfaringer vi har fra Trygge spor om hvilke effekt bruk av GPS gir for bruker, pårørende og ansatt

Stord kommune om sine VFT prosjekter (fallalarm, dørsensor, sengealarm, handikapadapter, GPS Safecall, GPS Vega, careassist og tilhørende gevinstvurderinger)

Lyse Smartly ved Marit Hagland og Therese Sivertsen

Avslutning kl.15.00

Det er begrenset plass så første mann til mølla!

Arkiv