event

20

mai 2015

Oppstartsmøte innovasjonsgruppe - Video i helse og omsorg

Målet med gruppen er å skape en kryssindustriell møteplass, hvor man utveksler erfaringer, behov og ideer mellom de ulike aktørene. Noe som kan lede til utvikling av nye løsninger/forskningsprosjekter i og mellom relevante bedrifter.

Vi ønsker flere deltakere til innovasjonsgruppene fra bedrifter, kommuner, undervisning og forskning - eller andre medlemmer som har noe å bidra med til temaene.

Oppstartsmøtet finner sted hos:

Viju

Luramyrveien 79
4313 Sandnes

Kontakt Ketil Vindenes, tlf. 400 08 905, ketil.vindenes@vijugroup.com hvis du vil være med i gruppen og eller stiller på møtet!

Vi håper du blir med!

Arkiv