SensCom AS

www.senscom.no/

CONTACT
Vegard Urnes
90 58 54 32

SensCom AS

Diaper sensor that warns of necessary inspections.

SensCom has developed the monitoring technology Diaper Sens, which combines sensors and anonymised data to notify caregivers when residents need supervision.

HJELPEMIDLER:

Varsler behov for bleieskift med tilsynsteknologi

SensCom AS vil revolusjonere rutinene for bleieskift med produktet Diaper Sense. Gjennom deres teknologi kan en app på telefonen varsle om når det er tid for å bytte bleie.

Senscom Diapersens 2

Arkiv